IĞDIR MASA TENİSİ
<<<<< MENÜ >>>>>  
  Ana Sayfa
  Neden Masa Tenisi?
  Haberler
  Iğdır
  Masa Tenisi
  Resimler
  Oyun Kuralları
  Eğitim Videoları - 1
  Eğitim Videoları - 2
  Fıkra , Bilmece
  sohbet
  Masa Tenisi ve Hakemlik
  Iğdır İl Birinciliği
  Okul Takımımız!!
  Engelliler Engel Tanımaz
  Masa Tenisinin Tarihçesi
  Masa Tenisi Terimleri
  Masa Tenisi Ölçüleri
  Vuruş Animasyonları
  Servis Çeşitleri
  Duruş Pozisyonları
  Temel Prensipler
  Tavsiyem
  İlk Adım
  İlk Başlama
  Günlük Çalışma
  10 Kutsal Emir
  Raket Tutuş Şekli
  Temel Duruş
  Vuruşların Öğretimi
  Ayak Çalışmaları
  Eşli Çalışmalar
  Çok Top Çalışması
  Kullanıcı Girişi
  Ziyaretçi defteri
  İletişim
  Diriller
  Kesme ve İtmeler
  Servis
  Forehand Vuruş
  Backhand Vuruş
  Serviste Top Tutuş Şekli
  Chop ( kesme)
  Kesmeğe Karşı Nasıl Oynamalı
  Spin ( forehand-backend)
  Forehand Yavaş Spin
  Loop
  Topu Kaldırarak Vuruşlar
  Backhand Drive
  Flick ( forehan-backhand)
  Blok (forehand-backhand)
  Anketiniz
  Federasyonlar
  Yeşil Iğdır Engelliler Spor Kulübü
  Online İşlemler
YADULLAH AYDIN - 2009 mirac_arda76@hotmail.com
Oyun Kuralları

MASA TENİSİ OYUN KURALLARI Oyun Kurallarını word formatında indirmek için tıklayınız...

2.1 MASA
2.1.1 Oyun yüzeyi olarak tanımlanan masa üst yüzeyi, 2.74 m uzunluğunda ve 1.525 m eninde bir dikdörtgen olacak ve zeminden 76 cm yükseklikte yatay bir düzlemde bulunacaktır.
2.1.2 Oyun yüzeyi, masa üst yüzeyinin yan kenarlarını içermeyecektir.
2.1.3 Oyun yüzeyi, her yerinde, 30 cm yükseklikten bırakılan standart bir topun yaklaşık 23 cm sıçrama sağlayacağı herhangi bir malzemeden yapılabilir.
2.1.4 Oyun yüzeyi tekdüze koyu bir renk ve mat olacaktır. Üst yüzeyin 2.74 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz kenar çizgileri, 1.525 m uzunluğundaki iki kenarı boyunca 2 cm genişliğinde beyaz uç çizgileri bulunacaktır.
2.1.5 Oyun yüzeyi, 1.525 m uzunluğundaki uç çizgilerine paralel olarak uzanan düşey bir ağ ile iki eşit sahaya bölünecek ve her saha bütün yüzeyince kesintisiz tek parça olacaktır.
2.1.6 Çift yarışmaları için her saha, kenar çizgilerine paralel uzanan 3 mm. eninde beyaz bir orta çizgisi ile iki eşit yarı alana bölünecektir. Orta çizgi, her iki sahada da sağ yarı sahaların bir parçası kabul edilecektir.

2.2 AĞ TAKIMI
2.2.1 Ağ takımı; ağ, ağın askı kordonu, destek çubukları ve bunları masaya tutturan kenetlerden oluşacaktır.
2.2.2 Ağ, dış kenarları her iki yanda masa kenar çizgilerinden 15.25 cm dışarıda olan 15.25 cm yüksekliğindeki destek çubuklarına tutturulmuş bir askı kordonuna asılı olacaktır.
2.2.3 Ağın üstü, bütün uzunluğu boyunca. oyun yüze-yinden 15.25 cm yükseklikte bulunacaktır.
2.2.4 Ağın altı, bütün uzunluğu boyunca, oyun yüzeyi-ne, yan uçları ise destek çubuklarına mümkün olabildiği kadar yakın olacaktır.

2.3 TOP
2.3.1 Top; çapı 40 mm. olan bir küre olacaktır.
2.3.2 Topun ağırlığı 2.7 gr olacaktır.
2.3.3 Top, selüloit veya benzer bir plastik malzemeden yapılmış, beyaz veya turuncu renkte ve mat olacaktır.

2.4 RAKET
2.4.1 Raket, herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta olabilir. Ancak tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli olacaktır.
2.4.2 Tabla kalınlığının en az % 85’i doğal tahta olacaktır. Tablanın içindeki yapıştırıcı tabakası, karbon lifi, cam lifi veya sıkıştırılmış kağıt gibi lifli malzemeler ile sıkıştırılmış olabilir. Ancak bu tabaka toplam kalınlığın %7.5’ u veya 0.35 mm’ den daha kalın olmayacaktır. (Hangisi daha küçük ise)
2.4.3 Tablanın topa vurmak için kullanılan yüzü, yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 2 mm’den çok olmayan, pütürleri dışa doğru, basit bir pütürlü lastikle, yada yapıştırıcı dahil toplam kalınlığı 4 mm’den çok olmayan, pütürleri içeri veya dışarı doğru, sandviç lastikle kaplanmış olacaktır.
2.4.3.1 Basit pütürlü lastik, bütün yüzeyi boyunca cm2de 10’dan az, 30 dan çok olmayan düzgün dağılmış pütürlü, doğal veya sentetik, tek tabakalı göze-neksiz bir lastiktir.
2.4.3.2 Sandviç lastik, kalınlığı 2mm’den çok olmayan basit pütürlü bir dış tabaka ile kaplanmış göze-nekli bir lastik tabakasıdır.
 2.4.4  Lastik kaplama malzemesi tablayı tamamen kaplamalı, ancak taşmamalıdır. Sadece, tablanın raket sapına en yakın ve parmaklarla kavranan kısmı kaplanmamış bırakılabilir veya herhangi bir malzeme ile kaplanabilir.
2.4.5 Tabla, içindeki her tabaka ile kaplama malzemesinin her tabakası veya tablanın topa vurmada kullanılan yüzündeki yapıştırıcı, sürekli, kesintisiz ve her yerinde aynı kalınlıkta olacaktır.
2.4.6 Tablanın kaplı yüzündeki kaplama malzemesinin yüzeyi veya kaplamasız tabla yüzü; mat, bir yüzde canlı kırmızı, diğer yüzde siyah olacaktır.
2.4 7 Yüzeyin sürekliliğinde ve renginin tek düzeliğinde, eskimeden oluşan küçük sapma ve aşınmalara, yüzeyin niteliğini önemli ölçüde değiştirmediği sürece izin verilebilir.
2.4.8 Oyunun başlangıcında veya oyun içinde raketini değiştirdiğinde, her oyuncu, rakibine ve hakeme kullanacağı raketi gösterecek ve incelemelerine izin verecektir.

2.5 TANIMLAMALAR
2.5.1 Ralli, topun oyunda olduğu süredir.
2.5.2 Top, servis amacıyla yukarıya doğru atılmadan önce serbest elin ayasında sabit olarak durduğu son andan; rallinin let veya sayı olarak sonuçlan-dığı ana kadar oyundadır.
2.5.3 Let, sonucun skora yansıtılmadığı rallidir.
2.5.4 Sayı, sonucun skora yansıtıldığı rallidir.
2.5.5 Raket eli, raketi tutan eldir.
2.5.6 Serbest el, raketi tutmayan eldir; serbest kol serbest elin olduğu koldur.
2.5.7 Vuruş, topa elde tutulan raketle veya bilek altında olmak kaydıyla raket eli ile yapılan temastır.
2.5.8 Bir oyuncu topu, rakip tarafından yapılan son vuruştan sonra, oyun yüzeyinin üstünde veya oyun yüzeyine doğru gelmekte iken, kendi sahasına değmeden, kendisine, giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesi ile engelle-miş olur.
2.5.9 Servisçi, bir rallide topa ilk vuran oyuncudur.
2.5.10 Karşılayıcı, bir rallide topa ikinci vuran oyun-cudur.
2.5.11 Hakem, yarışmayı yönetmek için görevlendirilen kişidir.
2.5.12 Yardımcı hakem, belli kararlarda hakeme yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş kişidir.
2.5.13 Oyuncunun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey tanımı; top dışında ralli başında giymekte veya taşımakta olduğu her şeyi içerir.
2.5.14 Top, ağ ve destek çubukları veya ağ ile oyun yüzeyi arası dışında, nereden geçerse geçsin ağ takımının üstünden yada etrafından geçmiş sayı-lacaktır.
2.5.15 Uç çizgisinin, masanın her iki yanından sonsuza dek uzandığı kabul edilecektir.

 2.6 SERVİS
2.6.1 Servis, servisçinin hareketsiz ve açık duran ser-best elinin ayasında serbest ve hareketsiz duran topla başlayacaktır.
2.6.2 Servisçi daha sonra topu, falso verdirmeden dikeye yakın doğrultuda yukarı doğru atacaktır. Top, serbest elin ayasını terk ettikten sonra en az 16 cm yükselecek ve vuruluncaya kadar hiçbir şeye dokunmaksızın düşmeye başlayacaktır.
2.6.3 Servisçi; düşmekte olan topa o şekilde vuracak ki top ilk olarak kendi sahasına ve sonra ağ takımının üstünden veya etrafından geçerek doğruca karşılayıcının sahasına değecektir. Çift yarışmalarında ise top sırasıyla servisçinin ve karşılayıcının sağ yarı sahalarına değmelidir.
2.6.4 Servisin başlangıcından vurulduğu ana kadar top, oyun yüzeyinden daha yukarıda ve servisçinin uç çizgisinin gerisinde olacak, ve servisçi veya çift maçında kendisinin veya eşinin giydikleri veya taşıdıkları herhangi bir şeyle karşılayıcıdan gizlenmeyecektir.
2.6.5 Top yukarı doğru atılır atılmaz, servisçinin serbest kol ve eli top ve ağ arasındaki mekandan çekilecektir.
 NOT: Top ile ağ arasındaki mekan, top, ağ ve yukarı doğru uzantısı arasındaki yer olarak tanımlanmaktadır.
2.6.6 Doğru bir servis için gereklerin yerine getirildiğinin hakem veya yardımcı hakem tarafından görülebilmesini sağlayacak şekilde servis atılmasından oyuncu sorumludur.
2.6.6.1 Eğer hakem, bir servis atışının kurallara uygunlu-ğundan şüphe duyarsa, bir maçta ilk olayda, let anonsu ile servisçiyi uyarabilir.
2.6.6.2 Maçta, aynı oyuncunun veya çift maçındaki eşi-nin, uyarıdan sonraki aynı veya başka bir nedenle şüpheli görülen servis atışlarında, karşılayıcı bir sayı kazanacaktır.
2.6.6.3 Doğru bir servis atışının gereklerinin yerine getirilmesinde açık bir kusur varsa servisçi uyarılmayacak ve karşılayıcı bir sayı kazana-caktır.
2.6.7 İstisnai olarak; hakem, doğru bir servis için gereklerin, bir bedensel özür nedeniyle yerine getirilemediği konusunda ikna olmuşsa o gereği aramayabilir.

2.7 KARŞILAMA
2.7.1 Servis atışından veya bir karşılamadan sonra, topa, ağ takımının üstünden veya etrafından, doğrudan veya ağ takımına değerek geçip rakibin sahasına değecek şekilde vurulacaktır.

2.8 OYUN DÜZENİ
2.8.1 Tek maçlarında, önce servisçi servis atacak, sonra karşılayıcı karşılama yapacak, daha sonra servisçi ve karşılayıcı sırayla karşılama yapacak-lardır.
2.8.2 Çift maçlarında, servisçinin attığı servisten sonra karşılayan karşılama yapacak, sonra servisçinin eşi, daha sonra da karşılayanın eşi karşılama yapacaklardır. Bundan sonra her oyuncu bu sıra ile karşılama yapacaktır.
2.8.3 Tekerlekli sandalyede oynayan fiziksel engelli iki oyuncu çiftler maçında, önce servisçi servis ata-cak, sonra karşılayan karşılama yapacak, bundan sonra çiftlerden herhangi biri, sıraya bakılmaksızın karşılama yapabilecektir. Ancak, oyuncunun tekerlekli sandalyesinin hiçbir kısmı masa orta çizgisinin hayali uzantısının diğer tarafına geçmeyecektir. Eğer geçerse, hakem rakip çifte bir sayı verecektir.

2.9 LET
2.9.1 Aşağıdaki hallerde ralli let olarak değerlendirilecektir:
2.9.1.1 Eğer servis atışında top, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerken ona dokunursa ve başkaca bir kusur yoksa veya top karşılayıcı ve-ya eşi tarafından engellenmişse,
2.9.1.2 Eğer servis, karşılayan oyuncu veya çift hazır değilken atılmışsa, karşılayan veya eşinin topa vurmak için girişimde bulunmamaları kaydıyla,
2.9.1.3 Servis veya karşılamada başarısızlık veya kurallara uyamama, oyuncunun kontrolü dışında bir etkenden kaynaklanmışsa,
2.9.1.4 Eğer oyun, hakem veya yardımcı hakem tara-fından durdurulursa,
2.9.1.5 Eğer karşılayıcı tekerlekli sandalyede oynayan fiziksel engelli bir oyuncu ise ve servisinde top, servisin başkaca bir kusuru olmamak koşuluy-la,
2.9.1.5.1 Karşılayanın yarı alanına değdikten sonra, ağ yönünde geri dönerse,
2.9.1.5.2 Karşılayanın yarı alanında durursa,
2.9.1.5.3 Tek maçında top karşılayıcının yarı alanına değdikten sonra, masa kenar çizgilerinin her-hangi birinden masayı terk ederse,
2.9.2 Oyun aşağıdaki hallerde durdurulabilir:
2.9.2.1 Servis atma, karşılama sırasının veya saha değişimi hatasının düzeltilmesi amacıyla,
2.9.2.2 Çabuklaştırılmış sistem uygulamasına geçiş amacıyla,
2.9.2.3 Bir oyuncuyu veya öğütçüyü uyarmak veya cezalandırmak amacıyla,
2.9.2.4 Oyun koşulları, ralli sonucunu etkileyecek şekil-de bozulmuşsa.

2.10 SAYI
2.10.1 Ralli let olmadıkça, oyuncu aşağıdaki hallerde sayı kazanacaktır.
2.10.1.1 Rakibi doğru bir servis atışı yapamazsa,
2.10.1.2 Rakibi doğru bir karşılama yapamazsa,
2.10.1.3 Top, oyuncunun servis atışından veya karşılamasından sonra, rakibi tarafından vurulmadan önce, ağ takımı dışında herhangi bir şeye değerse,
2.10.1.4 Top, rakibinin vuruşundan sonra, kendi sahası-na değmeden uç çizgisini geçerse,
2.10.1.5 Rakibi topu engellerse;
2.10.1.6 Rakibi topa art arda iki kez vurursa,
2.10.1.7 Rakibi, topa raket tablasının 2.4.3 , 2.4.4 ve 2.4.5 maddelerinde belirtilen özelliklere uyma-yan bir yanı ile vurursa,
2.10.1.8 Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey oyun yüzeyini hareket ettirirse,
2.10.1.9 Rakibi veya rakibinin giydiği veya taşıdığı her hangi bir şey ağ takımına değerse,
2.10.1.10 Rakibinin serbest eli oyun yüzeyine değerse,
2.10.1.11 Rakip çift, topa ilk servisçi ve ilk karşılayanla belirlenen uygun sıra dışında vurursa,
2.10.1.12 Çabuklaştırılmış sistemde, 2.15.2. maddesinde belirtilen halde.

2.11  SET
2.11.1 Bir set, her iki oyuncu veya çift 10 sayıya ulaşmamış olmak koşulu ile ilk önce 11 sayıya ulaşan oyuncu veya çift tarafından kazanılır. Her iki oyuncu veya çiftin 10'ar sayıya ulaşmaları halinde, seti ilk önce iki sayılık bir üstünlüğe ulaşan oyuncu veya çift kazanır.

2.12 MAÇ
2.12.1 Bir maç, herhangi bir tek sayıdaki setin çoğun-luğunun kazanılmasıyla sona erer.

2.13 SERVİS, KARŞILAMA SIRASI VE SAHA SEÇİMİ
2.13.1 İlk servis, ilk karşılama ve saha seçimi hakkı kur’a ile belirlenir. Kurayı kazanan taraf ilk servisi atmayı, ilk karşılamayı yapmayı veya istediği sahada başlamayı seçebilir.
2.13.2 Kurayı kazanan oyuncu veya çift, ilk servis veya ilk karşılama yada istediği sahada başlama hakkını seçtikten sonra, diğer oyuncu veya çift diğer seçeneği kullanma hakkına sahip olacaktır.
2.13.3 Her 2 sayıdan sonra, karşılayıcı oyuncu veya çift, servisçi oyuncu veya çift olacak ve set sonuna kadar bu şekilde sürecektir. Ancak her iki oyuncu veya çift 10'ar sayıya ulaşmışlarsa veya çabuklaştırılmış sisteme geçilmişse, servis, atma ve karşılama sırası aynı şekilde devam etmekle birlikte, her oyuncu sırası geldiğinde sadece bir sayı için servis atacaktır.
2.13.4 Çift maçının her setinde, ilk servis atma hakkına sahip çift, kendi aralarında kimin ilk servisi atacağını belirleyecek, ilk sette karşılayıcı çift kendi aralarında kimin ilk karşılayıcı olacağını kararlaştıracaktır. Takip eden setlerde, ilk servisçi belirlendikten sonra, bir önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu ilk karşılayan olacaktır.
2.13.5 Çiftlerde, her servis değişiminde, önceki karşılayıcı, servisçi; önceki servisçinin eşi ise karşılayıcı olacaktır.
2.13.6 Bir sette ilk servisçi olan oyuncu veya çift, bir sonraki sette ilk karşılayan olacaktır. Çift maçının mümkün olan son setinde çiftlerden biri 5 sayıya ulaştığında; takip eden servisi karşılama durumunda olan çift, kendi aralarında servis karşılama sırasını değiştirecektir.
2.13.7 Her sette, oyuncu veya çiftler saha değiştirecektir. Ayrıca, maçın mümkün olan son setinde, taraflardan biri 5 sayıya ulaştığında taraflar yine saha değiştirecektir.

2.14 SIRA DIŞI SERVİS ATMA, KARŞILAMA VEYA SAHA DEĞİŞİMİ
2.14.1 Bir oyuncu; sırası olmadığı halde servis atar veya karşılama yaparsa, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracak, yarışmanın başlangıcında belirlenen sıraya göre, erişilmiş olan skorda hangi oyuncunun servisçi, hangi oyuncunun karşılayıcı olması gerektiği kararlaştırılacak ve doğru düzenleme ile oyunu yeniden başlatacaktır. Çift yarışmalarında ise doğru sıra, oynanmakta olan setin başında ilk servis hakkı olan çiftin yaptığı tercih dikkate alınarak belirlenir.
2.14.2 Oyuncular gerektiği zamanda saha değiştirmemişlerse, hata fark edildiği anda hakem oyunu durduracaktır. Erişilen skorda, yarışma başında belirlenen düzene göre tarafların hangi sahada bulunmaları gerektiği belirlenecek ve doğru düzenleme ile oyun yeniden başlayacaktır.
2.14.3 Ancak her koşulda, hatanın anlaşıldığı andan önceki bütün sayılar geçerli olacaktır.

2.15 ÇABUKLAŞTIRILMIŞ SİSTEM
2.15.1 Her iki oyuncu veya çiftin en az 9'ar sayıya ulaşmaları hali dışında, bir set 10 dakikalık oyun süresi sonunda bitmemiş ise veya her iki oyuncu veya çiftin istekleri halinde daha önce herhangi bir zamanda çabuklaştırılmış sisteme geçilecektir.
2.15.1.1 Zaman limitine erişildiğinde top oyunda ise hakem oyunu durduracak, çabuklaştırılmış sisteme geçilerek oyun durdurulan rallideki servisçinin servisi ile yeniden başlayacaktır.
2.15.1.2 Zaman limitine erişildiğinde top oyunda değilse, oyun bir önceki rallide karşılayıcı olan oyuncunun servisi ile başlayacaktır.
2.15.2  Bundan sonra her oyuncu sırayla bir sayı için servis atacak ve karşılayıcı oyuncu veya çift 13 iyi karşılama yaparsa karşılayan taraf bir sayı kazanacaktır.
2.15.3 Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde, o maçın sonuna kadar bütün setler çabuklaştırılmış sis-temle oynanacaktır.


3 ULUSLARARASI YARIŞMALAR İÇİN YÖNETMELİK

3.1 YÖNETMELİK VE KURALLARIN KAPSAMI
3.1.1 Yarışma Çeşitleri
3.1.1.1 Uluslararası yarışma: Birden fazla Federasyo-nun oyuncularının katılabileceği yarışmadır.
3.1.1.2 Uluslararası maç: Federasyonları temsil eden takımlar arasındaki maçtır.
3.1.1.3 Açık turnuva: Bütün Federasyonların sporcula-rına açık olan turnuvadır.
3.1.1.4 Kısıtlı turnuva: Yaş grupları dışında, katılımın sadece belirlenmiş sporcu grupları ile sınırlı tu-tulduğu turnuvadır.
3.1.1.5 Çağrılı turnuva: Katılımın sadece ismen da-vetli sporcularla sınırlandırıldığı turnuvadır.

3.1.2 Uygulanabilirlik
3.1.2.1 3.1.2.2’de belirtilen husus dışında, Masa Tenisi Oyun Kuralları (2. Bölüm), Dünya, Kıta ve Olimpiyat yarışmalarında, açık turnuvalarda ve katılımcı Federasyonlar başka türlü anlaşmamışlarsa, uluslararası müsabakalarda uygulanacaktır.
3.1.2.2 Direktörler Kurulu, İcra Komitesi’nce belirlenen kural değişikliklerinin denenmesi için bir açık turnuva organizatörünü yetkili kılabilir.
3.1.2.3 Uluslararası Yarışmalar için Yönetmelik aşağı-daki hallerde uygulanacaktır:
3.1.2.3.1 Direktörler Kurulunca başka türlü kararlaştırılıp, katılımcı Federasyonlara önceden aksi bildirilmedikçe, Dünya ve Olimpiyat ya-rışmalarında,
3.1.2.3.2 İlgili Kıta Federasyonlarınca, katılımcı Federasyonlara aksi önceden bildiril¬medikçe, Kıta yarışmalarında,
3.1.2.3.3 İcra Komitesince aksine bir yetki verilip, katılımcılara 3.1.2.4 uyarınca önceden bildirilmedikçe, Uluslararası Açık Şampiyonalarda (3.7.1.2),
3.1.2.3.4  3.1.2.4 de belirtilen hal dışında, Açık Turnuva-larda.
3.1.2.4 Bir açık turnuva, bu yönetmelik hüküm¬lerinden herhangi birine uymuyorsa bu değişikliklerin şekli ve kapsamı katılım formlarında açıkça belirlenecektir. Formların doldurulup teslimi, katılımcının yarışma koşullarını, bu değişikliklerle kabulü olarak anlaşılacaktır.
3.1.2.5 Kurallar ve Yönetmelikler bütün Uluslararası yarışmalar için tavsiye edilmekle birlikte, Tü-züğe uygun olmak kaydıyla, Uluslararası kısıtlı ve çağrılı turnuvalarla Uluslararası Federasyonlara bağlı olmayan organlarca düzenlenen kabul görmüş Uluslararası yarışmalar organizasyon yetkililerinin be-lirleyeceği kurallarla yapılabilir.
3.1.2.6 Üzerinde önceden anlaşma sağlanan ve yayınlanan yarışma kurallarında açıkça belirtilen değişiklikler dışında, Uluslararası Yarışmalarda bu kuralların ve Yönetmelik hükümlerinin geçerli olduğu kabul edilecektir.
3.1.2.7 Yönetmelik hükümlerinin ayrıntılı açıklamaları ve yorumları ile donatımın teknik özellikleri, Direktörler Kurulunca Teknik Bültenler, Maç Görevlileri ve Turnuva Başhakemleri için el kitaplarında yayınlanacaktır.

3.2 DONATIM VE OYUN KOŞULLARI

3.2.1 Yetki Verilmiş ve Onaylanmış Donatım
3.2.1.1 Oyun donatımının onayı ve yetki verilmesi, Direktörler Kurulu adına Donatım Komitesince yürütülecektir. Direktörler Kurulu bu yetki ve onayın devamını spor için zararlı bulursa, her-hangi bir zamanda geri alabilir,
3.2.1.2 Bir açık turnuvanın katılım veya tanıtım formunda kullanılacak masanın, ağ takımının ve topun marka ve rengi belirtilecek, malzeme ve donanımın seçimi, yarışmanın yapıldığı ülke Federasyonu tarafından ITTF tarafından onaylanan marka ve tipler arasından yapılacaktır.
3.2.1.3 Raketin topa vurmak için kullanılan her bir yüzündeki kaplamalar ITTF tarafından geçerli onaya sahip marka ve tipte olacak, marka ve ITTF logosu, vurma yüzeyinin kenarında, açıkça görülebilecek şekilde raket kaplamasında yer alacaktır. Bütün onaylı donanım ve malzeme listelerine; ITTF web sayfasından erişilebilir.

3.2.2 Oyun Giysisi
3.2.2.1 Oyun giysisi, normal olarak kısa kollu veya kolsuz forma, şort veya etek veya tek parça spor giysisi, çoraplar ve spor ayakkabılarından oluşacaktır. Bunların dışında, örneğin eşofmanın tümü veya bir parçası gibi başka giysiler, başhakemin izni olmadan oyun sırasında giyilemez.
3.2.2.2 Forma, etek veya şortun ana rengi, formanın yaka ve kolları dışında, kullanılan topun renginden açıkça farklı olacaktır.
3.2.2.3 Giysi, forma arka yüzünde oyuncuyu, Federasyonunu veya kulüp yarışmalarında kulübünü belirten rakam veya harfler ve 3.2.5.10 uyarınca reklamlar taşıyabilir. Eğer forma sırtında oyuncunun ismi bulunuyorsa bu yakanın hemen altında yer almalıdır.
3.2.2.4 Yarışmalarda organizatörler tarafından oyuncuyu tanımlamak üzere kullanılan numaralara, giysideki reklamlara göre öncelik verilecek, gömleğin sırtında, orta yerde bulunacak ve alanı 600 cm2 den büyük olmayan bir panel içinde yer alacaktır
3.2.2.5 Giysinin ön ve yan yüzünde yer alan simge, yazı ve şekiller ve oyuncunun kullandığı takılar rakip oyuncuyu rahatsız edecek şekilde parlak, göz alıcı veya yansıtıcı olmamalıdır.
3.2.2.6 Giysiler, oyunun ciddiyetini bozacak, uygunsuz, hakaret içeren yazı ve şekiller taşımayacaktır.
3.2.2.7 Giysinin kurallara uygunluğu veya kabul edilebilirliği konusunda her sorun başhakem tarafından çözümlenecek ve kararlaş¬tırılacaktır.
3.2.2.8 Takım maçında oynayan takım oyuncuları ile dünya ve olimpiyat unvan yarışmalarında aynı federasyona bağlı çift oyuncuları; çorap, ayakkabı, giysiler üzerindeki reklamların sayısı, ebatları, renk ve tasarımları hariç bir örnek giyineceklerdir.
 Diğer uluslararası yarışmalarda aynı federasyona bağlı çift oyuncuları ana renk aynı olmak kaydı ile değişik imalatçılara ait giysileri kendi federasyonları uygun görürse giyebilirler.
3.2.2.9 Rakip oyuncu ve çiftler, izleyicilerce kolayca ayırt edilebilmelerini sağlamak amacıyla yete-rince farklı renklerde forma giyeceklerdir.
3.2.2.10 Rakip oyuncular veya takımlar, benzer giysi taşıyorlar ve hangi tarafın giysi değiştireceği konusunda anlaşamıyorlarsa, karar hakem tarafından kur’a ile belirlenir.
3.2.2.11 Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat yarışmaları veya Uluslararası Açık şampiyonalarda yarışan oyuncular kendi Federasyonlarınca onaylanan tipte forma, şort veya etek giyeceklerdir.

3.2.3 Oyun Koşulları
3.2.3.1 Oyun mekanı dikdörtgen olacak, 14 m’ den kısa, 7 m’ den dar ve 5 m’ den alçak olmayacaktır. Ancak, dört köşe, 1,5 m’ den uzun olmayan panolarla kapatılabilir.
3.2.3.2 Ağ takımı ile birlikte masa, hakem masa ve sandalyeleri, sayı tabelaları, havluluklar, masa numaraları, çevre panoları, paspaslar ve pano üzerine asılan oyuncu veya takım isim levhalarının her biri, oyun alanının parçası olarak kabul edilecektir.
3.2.3.3 Oyun alanı, bitişik oyun alanlarından ve izleyicilerden ayrılmasını sağlayan yaklaşık 75 cm yüksekliğinde, tümü aynı koyu renkte çevre panoları ile çevrelenecektir.
3.2.3.4 Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında, oyun yüzeyi yüksekliğinde ölçülen ışık şiddeti, oyun yüzeyinin her yerinde üniform olarak en az 1000 lux, oyun alanının diğer yerlerinde en az 500 lux; diğer yarışmalarda, ışık şiddeti oyun yüzeyi üzerinde üniform olarak en az 600 lux, oyun alanının diğer yerlerinde en az 400 lux olacaktır.
3.2.3.5 Birden fazla masanın kullanımı halinde, ışık şiddeti, bütün masalar için aynı olacaktır. Oyun salonunda arka planın aydınlatma seviyesi, oyun alanındaki en düşük seviyeden daha yük-sek olmayacaktır.
3.2.3.6 Işık kaynağı zeminden en az 5 m yükseklikte olacaktır.
3.2.3.7 Arka plan genel olarak karanlık olacak, parlak ışık kaynakları içermeyecek veya örtülmemiş pencerelerden veya başka aralıklardan gün ışığı almayacaktır.
3.2.3.8 Zemin, açık renk olmayacak ve parlak yansıt-ma yapmayacak veya kaygan olmayacaktır. Yüzeyi tuğla, seramik, beton veya taş olmayacaktır. Dünya ve Olimpiyat yarışmalarında ise zemin ahşap veya ITTF tarafından onaylanmış marka ve tipte serilebilir sentetik malzeme olacaktır.
3.2.4 Lastik Yapıştırma
 (25 Mayıs 2007 den itibaren yürürlüğe girecektir.)
3.2.4.1 Raket kaplamalarının raket tablalarına, uçucu zararlı solvent içermeyen yapıştırıcılarla yapıştırılmasını sağlamak her oyuncunun sorumluluğundadır.
3.2.4.2 Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyat Yarışmaları, ön eleme turnuvaları ve Dünya Gençler yarışmalarında zararlı uçucu solventler için testler uygulanacaktır. Raketinin böyle bir solvent içerdiği belirlenen oyuncu yarışmadan diskalifiye edilecek ve durum kendi Federasyonuna bildirilecektir.
 25 Mayıs 2007 tarihinden önce mevcut ITTF test prosedürleri gençler yarışmalarında 1 Ocak 2008 tarihine kadar, diğer bütün yarışma-larda 1 Eylül 2008’e kadar geçerli olacak, sırasıyla bu tarihlerden sonra zararlı uçucu solventlerin belirlenmesi için yeni test prosedürleri ve protokolleri uygulanacaktır.
3.2.4.3 Yarışma salonlarında raket kaplamalarının rakete yapıştırılması için uygun havalan-dırmaya sahip bir alan sağlanacak ve likit yapıştırıcılar spor tesisinde başka bir mahalde kullanılmayacaktır.
“Spor Tesisi” terimi oyun salonu ve salonun da yer aldığı park, giriş-çıkış ve ilgili diğer mahal-leri de içermektedir.

3.2.5 Reklamlar
3.2.5.1 Oyun alanı içinde reklamlar, sadece 3.2.3.2’de sıralanan ve normal olarak oyun alanında bulunan araç ve gereçlerde yer alacak ve ayrıca ilave özel reklam araçları bulunmayacaktır.
3.2.5.2 Olimpiyat Oyunlarında, oyun donatımı, oyuncu ve hakem giysileri üzerindeki reklamlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurallarına uygun olacaktır.
3.2.5.3 Flüoresan veya ışıltılı renkler oyun alanının hiçbir yerinde kullanılmayacaktır.
3.2.5.4 Çevre panolarının oyun alanına bakan iç yüzeylerinde yer alan yazı veya semboller, beyaz veya turuncu veya iki renkten çok renk içermeyecek, yükseklikleri 40 cm’ den büyük olmayacaktır. Yazı veya sembollerin, arka plan renginin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olması önerilmektedir.
3.2.5.5 Zemindeki semboller beyaz veya turuncu renk içermeyecektir. Bu sembollerin arka plan renginin hafifçe koyu veya hafifçe açık tonda olması tavsiye edilmektedir.
3.2.5.6 Oyun alanı zemininde, masanın iki ucunda ve iki yanında birer adet olmak ve her biri 2.5 m2’lik alan içinde yer almak üzere en fazla 4 reklam bulunabilir. Reklamlar, çevre panolarından 1 m’ den daha az ve uçlardakiler 2 m’ den daha fazla uzaklıkta olmayacaktır.
3.2.5.7 Masanın her iki yan kenarının her bir yarısında bir, her bir uç kenarda bir geçici reklam yer alabilir. Geçici reklamlar, sabit reklamlardan açıkça ayrı bir şekilde yer almalı ve her biri 60cm’lik olan bir uzunluğu aşmamalıdır. Bu reklamlar, diğer masa tenisi malzemesi yapımcılarına ait olmayacaktır.
3.2.5.8 Ağ üzerindeki reklamlar, arka plan rengin biraz koyu veya biraz açık tonlarında olacak ve üst kenarından itibaren 3cm’lik bölge içinde yer al-mayacak ve ağın diğer yanının görünmesini engellemeyecektir.
3.2.5.9 Hakem masaları veya oyun alanı içindeki diğer donatımın herhangi bir yüzünde yer alan reklamların toplam alanı 750 cm2 ‘yi geçmeyecektir.
3.2.5.10 Oyuncu giysilerindeki reklamlar aşağıdaki ölçülere uyacaktır:
3.2.5.10.1 Toplam alanı 24 cm2’yi geçmemek üzere, üretici firmanın marka, sembol veya ismi,
3.2.5.10.2 Formanın önü, yanı veya omuzlarında, toplam alanı 600 cm2 ’yi geçmeyen, birbirinden açıkça ayrılmış ön yüzde 4 adetten fazla olmamak üzere en fazla 6 adet reklam,
3.2.5.10.3 Formanın sırtında toplam alanı 400 cm2’ yi geçmeyen en fazla 2 adet reklam,
3.2.5.10.4 Şort veya eteklerin sadece ön veya yanlarında toplam alanı 120 cm2’yi geçmeyen en fazla 2 reklam,
3.2.5.11 Oyuncuların numaraları üzerindeki reklamlar 100 cm2’den büyük olmayacaktır.
3.2.5.12 Hakem giysilerindeki reklamlar 40 cm2 ’yi geç-meyecektir.
3.2.5.13 Oyuncu giysileri veya numaraları üzerinde tütün ürünleri, alkollü içkiler veya zararlı uyuşturucularla ilgili reklamlar bulunmaya-caktır.

3.3 MAÇ GÖREVLİLERİ

3.3.1 Başhakem
3.3.1.1 Bir bütün olarak her yarışma için bir başhakem atanacak, kimliği ve yeri, katılanlara ve gerekti-ğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
3.3.1.2 Başhakem aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır:
3.3.1.2.1 Fikstür için kura çekiminin yönetimi,
3.3.1.2.2 Maçların saat ve masa dağılımı,
3.3.1.2.3 Maç görevlilerinin atanması,
3.3.1.2.4 Maç görevlileri için turnuva öncesi brifing yapıl-ması,
3.3.1.2.5 Oyuncuların temsil durumlarının kontrol edilmesi,
3.3.1.2.6 İvedi hallerde yarışmaların durdurulması,
3.3.1.2.7 Oyuncuların, maç sırasında oyun alanından ayrılabilmelerine karar verilmesi,
3.3.1.2.8 Alışma çalışması süresinin uzatılabilmesi,
3.3.1.2.9 Yarışma sırasında oyuncuların eşofman giye-bilmeleri,
3.3.1.2.10 Oyun koşulları, oyun donatımı ve giysilerin uygunluğu dahil, yönetmelik ve kuralların yoru-mu ile ilgili her türlü sorunun karara bağlanması,
3.3.1.2.11 Zorunlu duraklamalarda oyuncuların çalışma yapıp yapamayacaklarına ve nerede yapabileceklerine karar verilmesi,
3.3.1.2.12 Kötü davranışlar veya kuralların çiğnenmesi hallerinde gerekli disiplin önlemlerinin alınma-sı.
3.3.1.3 Yarışma Yönetim Komitesinin onayı ile başhakemin görevlerinden bazıları diğer kişilere aktarılırsa, onların özel sorumluluk alanları, bulunacakları yerler katılanlara ve gerektiğinde takım kaptanlarına bildirilecektir.
3.3.1.4 Tüm yarışma boyunca başhakem veya yoklu-ğunda yetkili vekili hazır bulunacaktır.
3.3.1.5 Başhakem gerekli gördüğünde, bir hakem veya yardımcı hakem veya vuruş sayıcıyı her hangi bir anda değiştirebilir. Ancak bu görevlilerin kendi yetkilerinde verdikleri kararı değiştiremez.
3.3.1.6 Oyuncular, oyun salonuna gelişlerinden, ayrıldıkları ana kadar, başhakemin denetimi ve karar yetkisi altında olacaklardır.

3.3.2   Hakem, Yardımcı Hakem ve Vuruş Sayıcı
3.3.2.1 Her maç için bir hakem ve bir yardımcı hakem görevlendirilecektir.
3.3.2.2 Hakem, masanın yanında, ağ takımı hizasında oturacak veya ayakta duracaktır. Yardımcı hakem, masanın diğer yanında, yüzü hakeme karşı oturacaktır.
3.3.2.3 Hakem aşağıdaki konulardan sorumlu olacak-tır:

3.3.2.3.1 Oyun koşullarının ve donatımın uygunluğunun kontrolü, varsa noksanların başhakeme rapor edilmesi,
3.3.2.3.2 3.4.2.1.1 ve 3.4.2.1.2 maddelerinde belirtildiği şekilde, herhangi bir top belirlemek,
3.3.2.3.3 Servis atma, karşılama ve yarı alan seçimi için kur’a çekimi,
3.3.2.3.4 Fiziksel engelli bir oyuncu için servis kuralları-nın, gereklerinin aranıp aranmayacağına karar vermek,
3.3.2.3.5 Servis, karşılama ve saha sıralarının kontrol edilmesi, varsa hatalarının düzeltilmesi,
3.3.2.3.6 Her rallinin sayı veya let olarak sonucuna karar vermek,
3.3.2.3.7 Prosedürüne uygun olarak skorun anonsu,
3.3.2.3.8 Zamanı geldiğinde çabuklaştırılmış sisteme geçilmesi,
3.3.2.3.9 Oyunun sürekliliğinin sağlanması,
3.3.2.3.10 Öğüt verme ve davranış kurallarının çiğnenmesi halinde gerekli işlemlerin yapılma-sı,
3.3.2.3.11 Eğer rakip oyuncular veya takımlar benzer formalara sahipse ve kimin değiştireceği konusunda aralarında anlaşamıyorlarsa, oyuncu, çift veya takımların hangisinin forma değiştireceğini belirlemek üzere kur’a çekmek.
3.3.2.4 Yardımcı hakem, aşağıdaki hususlarda karar verecektir:
3.3.2.4.1 Oyundaki topun, masanın kendine yakın olan kısmında yan yüze değip değmediğine,
3.3.2.4.2 Davranış ve öğüt kurallarının ihlalinde hakemi haberdar eder.
3.3.2.5  Hakem veya yardımcı hakemden her biri aşağıdaki hususlarda karar verebilirler:
3.3.2.5.1 Oyuncunun servis atışının kurallara uygun olmadığına,
3.3.2.5.2 Başkaca bir kusuru olmayan serviste topun, ağ takımının üstünden veya etrafından geçerken ağ takımına değdiğine,
3.3.2.5.3 Oyuncunun topu engellediğine,
3.3.2.5.4 Oyun koşullarının, ralli sonucunu etkileyecek şekilde bozulduğuna,
3.3.2.5.5 Alışma çalışması, oyun ve duraklama süreleri-ne,
3.3.2.6 Çabuklaştırılmış sisteme geçildiğinde, karşılayıcı oyuncu veya çiftin vuruşlarını saymak üzere, yardımcı hakem veya ayrı bir görevli, vuruş sayıcı olarak görevlendirilebilir.
3.3.2.7 3.3.2.5 ve 3.3.2.6 gereğince yardımcı hakem veya vuruş sayıcı hakemin verdiği bir karar, hakem tarafından geçersiz sayılamaz.
3.3.2.8  Oyuncular, oyun alanına gelişlerinden, ayrıldıkları ana kadar hakemin denetimi ve karar yetkisi altında olacaklardır.
3.3.3 İtirazlar
3.3.3.1 Bireysel maçta oyuncuların, takım maçında takım kaptanlarının anlaşması, bir olgu hakkındaki sorunlarda yarışma hakeminin, kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili sorunlarda, sorumlu başhakemin, turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili sorunlarda, sorumlu yönetim komitesinin kararlarını de-ğiştiremez.
3.3.3.2 Sorumlu maç görevlisinin bir olgu ile ilgili kararına karşı başhakeme veya başhakemin Kural ve Yönetmeliklerin yorumu ile ilgili kararına karşı yönetim komitesine itirazda bulunulamaz.
3.3.3.3 Maç görevlisinin kural ve yönetmeliklerin yorumu ile ilgili bir kararına sorumlu başhakeme itiraz edilebilir. Başhakemin kararı son ve kesin karar olacaktır.
3.3.3.4 Kural ve yönetmeliklerle kapsanmayan turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili konularda başhakem kararına karşı, sorumlu yönetim komitesine itiraz edilebilir.
 Sorumlu yönetim komitesinin kararı son ve kesin karar olacaktır.
3.3.3.5 Bireysel maçlarda itiraz, sadece sorunun çıktığı maça katılan bir oyuncu tarafından yapılabilir. Takım maçlarında ise itiraz, sadece sorunun çıktığı maça katılan ilgili takımın kaptanı tarafın-dan yapılabilir.
3.3.3.6 Yönetmelik ve kuralların yorumu ile ilgili olarak başhakemin, veya turnuva ve maç organizasyonu ile ilgili olarak sorumlu yönetim komitesinin kararından kaynaklanan sorunlar itiraz yetkisine sahip oyuncu veya takım kaptanı tarafından, kendi Federasyonu aracılığı ile, incelenmek üzere ITTF Kural Komitesine aktarılabilir.
3.3.3.7 ITTF Kural Komitesi, gelecekteki kararlar için kılavuz olmak üzere bir karar verecektir. Bu karar, bir Federasyon tarafından Direktörler Kurulu’na veya Genel Kurul’ a itiraza konu edilebilir. Ancak bütün bunlar, sorumlu başhakem veya organizasyon komitesinin daha önce almış olduğu kararın kesinliğini etkilemez.

3.4 MAÇ YÖNETİMİ

3.4.1 Sayıların Belirtilmesi
3.4.1.1 Hakem, rallinin tamamlanmasından sonra, top oyun dışı kalır kalmaz veya uygun olan en kısa sürede sayıları söyleyecektir.
3.4.1.1.1 Set süresince, hakem skoru söylerken, önce bir sonraki rallide servis atacak oyuncu veya çiftin sayısını ve sonra karşı oyuncu veya çiftin sayı-sını söyleyecektir.
3.4.1.1.2 Bir setin başlangıcında ve servis atan değiştiğinde, hakem servisi atacak oyuncuyu işaret edecek ve sayıları söyledikten sonra servis atanın adını söyleyecektir.
3.4.1.1.3 Her setin sonunda, hakem önce seti kazanan oyuncu veya çiftin ismini, sonra kazanan oyuncu veya çiftin sayısını, daha sonra kaybeden oyuncu veya çiftin sayısını söyleyecektir.
3.4.1.2 Hakem sayıları sayarken, kararını belirten el işaretleri kullanabilir.
3.4.1.2.1 Hakem, sayı olduğunda, sayıyı kazanan oyuncu veya çift tarafındaki kolunu, kolun üst kısmı yatay, ön kolu dikey ve eli yumruk şeklinde dik olarak kaldırabilir.
3.4.1.2.2 Herhangi bir nedenle bir ralli let olduğunda hakem, rallinin sona erdiğini belirtmek üzere elini başından yukarı seviyeye kadar kaldırabilir.
3.4.1.3 Sayılar ve çabuklaştırılmış sistemde vuruş sayıları İngilizce veya her iki oyuncu veya çift ile hakem için uygun herhangi bir başka dilde sayılacaktır.
3.4.1.4 Sayılar mekanik veya elektrikli tabelalarla oyuncular ve seyirciler tarafından açıkça görülebilecek şekilde gösterilecektir.
3.4.1.5 Bir oyuncu kötü davranış nedeniyle resmen uyarıldığında, sayı tabelası üzerinde veya yakınında o oyuncunun sayısının yanına bir sarı kart yerleştirilecektir.

3.4.2 Donatım
3.4.2.1  Oyuncular, topları oyun alanı içinde seçmeye-ceklerdir.
3.4.2.1.1 Oyunculara, oyun alanına gelmeden önce mümkün olan bir başka yerde bir veya daha fazla sayıda top seçme olanağı verilecek ve maç, bu toplardan hakem tarafından gelişigüzel alınan biri ile oynanacaktır.
3.4.2.1.2 Oyuncular oyun alanına gelmeden önce bir top seçilmemişse, maç, yarışma için belirlenen top kutularından birinden hakem tarafından gelişi-güzel alınan bir topla oynanacaktır.
3.4.2.1.3 Eğer bir maç sırasında top oynanamaz hale gelirse maçtan önce seçilen bir diğer topla değiştirilecek, seçilmiş bir top yoksa hakem tarafından yarışma için belirlenmiş top kutularından birinden gelişigüzel alınan bir topla oyuna devam edilecektir.
3.4.2.2 Raket, bir bireysel maç süresince kaza ile kullanılmayacak şekilde hasara uğramadıkça değiştirilmeyecektir. Raketin kaza ile kullanılamaz hale gelmesi durumunda oyuncu derhal, maç başında oyun alanına getirdiği veya oyun alanında kendisine verilecek diğer bir raketle oyuna devam edecektir.
3.4.2.3 Hakem tarafından aksine izin verilmedikçe, aralarda, oyuncular raketlerini masa üstünde bırakacaklardır.

3.4.3 Alıştırma
3.4.3.1 Oyuncular, maç başlamadan hemen önce, maç masasında 2 dakikaya kadar alışma çalışması yapabilirler. Bu süre ancak başhakemin izniyle uzatılabilir. Normal aralarda alışma çalışması yapılamaz.
3.4.3.2 Oyunun zorunlu durdurulması halinde, başhakem oyuncuların, maç masası dahil herhangi bir masada alışma çalışması yapmasına izin verebilir.
3.4.3.3 Kırılan bir top veya raketin değiştiri¬lmesinden sonra, oyunculara kullanacakları yeni malzemeye alışmaları ve kontrol edebilmeleri için uygun bir süre tanınacak, ancak bu süre birkaç alıştırma rallisinden daha uzun olmaya-caktır.

3.4.4 Aralar
3.4.4.1 Oyuncuların hakkı olan 3.4.4.1.1 ve 3.4.4.1.2 maddelerindeki aralar hariç, oyun bir bireysel maç boyunca sürekli olacaktır.
3.4.4.1.1 Bir bireysel maçın setleri arasında 1 dakikaya kadar ara,
3.4.4.1.2 Bir bireysel maçın her setinin başından itibaren, her 6 sayıdan sonra havlu ile kurulanmak amacı ile ve maçın mümkün olan son setinde saha değiştirilirken çok kısa aralar.
3.4.4.2 Bir oyuncu veya çift, bir bireysel maç süresince bir dakikaya kadar mola isteyebilir.
3.4.4.2.1 Bir bireysel maçta mola isteği, oyuncu veya çift veya belirlenmiş öğüt verici tarafından, takım yarışmalarında ise oyuncu veya çift veya takım kaptanı tarafından yapılabilir.
3.4.4.2.2 Eğer bir oyuncu veya çift ve öğüt verici veya takım kaptanı mola alınması konusunda anlaşmazlığa düşerlerse, son karar, bireysel maçlarda oyuncu veya çift, takım maçlarında ise takım kaptanı tarafından verilecektir.
3.4.4.2.3 Mola isteği, sadece set içinde ralliler arasında iki elle yapılacak “ T “ işareti ile belirtilir.
3.4.4.2.4 Geçerli bir mola isteği alındığında hakem oyunu durduracak ve mola isteğinde bulunan oyuncu veya çiftin bulunduğu taraftaki eli ile beyaz kart gösterecek, beyaz kart veya uygun diğer bir belirteç bu oyuncu veya çiftin yarı alanına konacaktır.
3.4.4.2.5 Mola isteğinde bulunan oyuncu veya çift oyuna devama hazır olduğunda veya 1 dakikalık mola süresinin sonunda ( hangisi daha önce ise) beyaz kart veya diğer belirteç masadan alınacak ve oyuna devam edilecektir.
3.4.4.2.6 Eğer geçerli mola isteği her iki oyuncu veya çift veya onlar adına aynı anda yapılmış ise, oyun; iki oyuncu veya çiftin oyuna hazır olmaları ha-linde veya bir dakikalık mola süresi sonunda (hangisi daha önce ise) başlatılacak ve her iki oyuncu veya çift, o bireysel maç sonuna kadar başka bir mola kullanamayacaklardır.
3.4.4.3 Bir takım maçında ard arda bireysel maçlara çıkacak oyuncuların bu maçları arasında isteyebileceği 5 dakikaya kadar ara dışında , birbirini takip eden bireysel maçlar arasında ara olmayacaktır.
3.4.4.4 Eğer bir oyuncu kaza sonucu kısa süreli sakatlanacak olursa; başhakem duraklama süresinin rakip oyuncu veya çifte dezavantaj sağlamayacağı kanısında ise, 10 dakikayı geçmeyen, olabildiği kadar kısa bir süre için oyunun durmasına izin verebilir.
3.4.4.5 Maçın başında zaten var olan veya muhtemelen olabileceği beklenen sakatlıklar için duraklamaya izin verilmeyecektir. Aynı şekilde, normal olarak oyunun stresinden, kramplardan veya oyuncunun beden yapısının neden olduğu bitkinliklerden kaynaklanan rahatsızlıklarda da oyun durdurulmayacaktır. Oyunun durdurulmasına, örneğin düşme sonucu yaralanma gibi bir kaza ile oluşan sakatlıklar halinde izin verilebilecektir.
3.4.4.6 Eğer oyun alanında herhangi birinin kanaması olursa, oyun hemen durdurulacak ve bu kişi tıbbi tedavi görüp, oyun alanındaki kan izleri temizleninceye kadar başlatılmayacaktır.
3.4.4.7 Oyuncular bireysel maç süresi boyunca oyun alanı içinde veya yakınında bulunacaklardır. Ancak set aralarında ve molalarda, başha-kemin izniyle ve hakemin gözetiminde oyun alanından 3 m mesafeye kadar ayrılabilirler.

3.5 DİSİPLİN
3.5.1 Öğüt

3.5.1.1 Bir takım yarışmasında oyuncular herhangi birinden öğüt alabilir.
3.5.1.2 Bireysel yarışmada, bir oyuncu veya çift, sadece, maçtan önce hakeme bildirilen belirli bir kişiden öğüt alabilir. Ancak, çifti oluşturan oyuncular farklı Federasyonlara bağlı ise, her biri ayrı birer öğüt verici gösterebilirler. Bu iki öğüt verici 3.5.1 ve 3.5.2 maddeleri kapsamında tek bir öğüt verici gibi kabul edilecektir. Eğer yetkisiz bir kişi öğüt verecek olursa hakem kırmızı kart göstererek o kişiyi oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.1.3 Oyuncular sadece setler arasında veya oyunun izin verilen diğer duraklamalarında öğüt alabilir. Ancak, alışma çalışmalarının sonu ile maç başlangıcı arasında öğüt alamazlar. Eğer öğütçü, diğer zamanlarda öğüt verecek olursa, hakem sarı kart gösterecek ve o kişiyi, bu tür davranışa devamı halinde oyun alanından uzaklaştırılacağı konusunda uyaracaktır.
3.5.1.4 Bir uyarıdan sonra, aynı takım yarışmasında veya bireysel maçta, herhangi bir kişi kural dışı öğüt verecek olursa, hakem, o kişiyi, daha önce uyarılmış olsun veya olmasın, kırmızı kart göstererek, oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.1.5 Bir takım yarışmasında, oyun alanından uzaklaştırılan öğütçünün, oynaması gereken haller dışında, oyun alanına dönmesine takım yarışması sona erinceye kadar izin verilmeyecek ve bir başka öğüt verici ile değiştirilmeyecektir. Bireysel yarışmada ise, maç sona erinceye kadar oyun alanına dö-nüşüne izin verilmeyecektir.
3.5.1.6 Eğer öğüt veren oyun alanından uzaklaşmayı reddeder veya maçın sona ermesinden önce oyun alanına geri dönerse, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bil-direcektir.
3.5.1.7 Bu kurallar, sadece oyun sırasında öğüt verilmesinde uygulanacak ve bir oyuncu veya takım kaptanının, uygun bir şekilde, yasal itiraz yapmasına veya bir idari kararın açıklanması için Federasyon temsilcisi veya tercüman ile görüşme yapmasına engel olmayacaktır.

3.5.2 Kötü Davranış
3.5.2.1 Oyuncular ve antrenörler veya diğer öğütçüler, rakibi kötü niyetle etkileyecek, seyircileri rahatsız edebilecek, oyunu oynanamaz hale getirebilecek; örneğin tahrik edici dil kullanılması, topun kasten kırılması veya kasten oyun alanı dışına vurulması, masa veya çevre panolarının tekmelenmesi, raketin haber verilmeden değiştirilmesi, maç görevlilerine saygısızlık yapılması gibi hallerden kaçınacaklardır.
3.5.2.2 Bir oyuncu, bir antrenör veya bir diğer öğütçü, herhangi bir anda, ciddi bir suç işlerse, hakem oyunu durduracak ve derhal başhakeme durumu bildirecektir. Daha az önemli kabahatlerde hakem, ilk olayda, sarı kart göstererek hareketi yapanı, tekrarı halinde cezalandıracağı konusunda uyaracaktır.
3.5.2.3 3.5.2.2. ve 3.5.2.5. hali dışında, uyarı almış bir oyuncu, aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem rakibine 1 sayı, takip eden kusurlu davranış halinde 2 sayı verecek ve her seferinde sarı ve kırmızı kartları birlikte gösterecektir.
3.5.2.4 Eğer aynı bireysel maçta veya takım maçında, aleyhine 3 ceza sayısı verilen bir oyuncu kötü davranışlarını sürdürecek olursa; hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.
3.5.2.5 Eğer bir oyuncu, bir bireysel maç süresince, hasara uğramadığı halde raketini değiştirecek olursa, hakem oyunu durduracak ve durumu başhakeme bildirecektir.
3.5.2.6 Çiftler maçında herhangi bir oyuncuya yapılan uyarı veya verilen ceza sayısı, o çift için geçerli olacaktır. Ancak aynı takım maçının, takip eden bireysel maçlarında oynayacak kabahatli olmayan bireysel oyuncu için, çift maçında yapılan uyarı veya ceza sayısı dikkate alınmayacaktır. Çiftler maçının başlangıcında, aynı takım maçında, çifti oluşturan oyunculardan hangisinin uyarı veya ceza sayısı daha yüksekse, o yüksek sayı, çift için geçerli sayılacaktır.
3.5.2.7 3.5.2.2 hali dışında, eğer uyarı almış bir antre-nör veya bir diğer öğütçü, aynı bireysel maçta veya takım maçında ikinci bir davranış kusuru işlerse, hakem kendisine kırmızı kart gösterecek ve takım maçının veya bireysel maç ise bireysel maçın sonuna kadar oyun alanından uzaklaştıracaktır.
3.5.2.8 Başhakem, hakem tarafından kendisine bildirilsin veya bildirilmesin, ciddi boyutta davranış kusuru veya saldırgan tavır sergileyen oyuncuyu kırmızı kart göstererek bir maç, bir müsabaka veya tüm bir yarışma için oyun dışında bırakma yetkisine sahiptir.
3.5.2.9 Takım veya bireysel, iki maçtan diskalifiye edilmiş bir oyuncu, takım veya bireysel o yarışmadan otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
3.5.2.10 Bir yarışma boyunca, iki kez oyun alanı dışına gönderilen bir kişiyi, başhakem o yarışmanın sonuna kadar yarışma dışı bırakabilir.
3.5.2.11 Çok ciddi kötü davranış hallerinde durum bu davranışta bulunanların Federasyonuna rapor edilecektir.
3.5.3 İyi Sunum
3.5.3.1 Oyuncular, antrenörler, ve görevliler sporun iyi sunumu için gerekeni yapacaklar, bilhassa oyuncular bir maçı kazanmak için tüm gayretlerini sarf edecekler; ve hastalık veya sakatlanma halleri dışında maçtan çekilmeyeceklerdir.
3.5.3.2 Bu prensiplere kasıtlı olarak uymayan bir oyuncuya, ödüllü yarışmalarda para ödülünün tamamını veya bir kısmını ödememe ve/veya ITTF yarışmalarına katılmama cezası verile-cektir.
3.5.3.3 Suça katıldığı kanıtlanan öğütçü veya görevlinin, kendi Ulusal Federasyonları tarafından da cezalandırılmaları beklenir.
3.5.3.4 İcra komitesince atanan ve 4 üye ve 1 başkandan oluşan Ceza Kurulu, bir ihlal olup olmadığına; varlığı halinde, İcra Komitesinin belirlediği talimatlar doğrultusunda gerekli cezaya karar verecektir.
3.5.3.5 Disiplin Kurulu’nun kararına karşı; cezalandırı-lan oyuncu, öğütçü veya görevli tarafından 15 gün içinde ITTF İcra Komitesine itiraz edilebilir. ITTF İcra Komitesi’nin kararı kesindir.

3.6 ELEMELİ YARIŞMALARDA KUR’A

3.6.1 Baylar ve Ön Elemeyi Kazananlar
3.6.1.1 Elemeli bir yarışmada, ilk turda yer sayısı 2’ in herhangi bir kuvveti olmalıdır.
3.6.1.1.1 Eğer katılımcılar yer sayısından az ise, ilk tur, yer sayısına ulaşmak üzere yeterli sayıda bay içerecektir.
3.6.1.1.2 Eğer yer sayısı, katılanların sayısından küçük-se, bir ön eleme yarışması düzenlenecek, öyle ki, ön elemeyi kazanan oyuncularla, doğrudan katılımcı oyuncuların toplamı, toplam yer sayısına eşit olacaktır.
3.6.1.2 Baylar, ilk turda öncelikle derecelerine göre yerleştirilen oyuncuların karşılarına gelecek şe-kilde ve sıralama dereceleri yüksek olanlardan başlamak üzere, dengeli bir şekilde fikstüre dağıtılacaktır.
3.6.1.3 Ön elemeyi kazananlar, fikstürde yarılara, çeyreklere, sekizlik ve onaltılıklara kur’a ile uygun ve dengeli şekilde yerleştirilecektir.

3.6.2 Derecelere Göre Yerleştirme
3.6.2.1 Yarışmada, en yüksek derecelere sahip katılımcılar, birbirleriyle yarışmanın son turlarından önce karşılaşmayacak şekilde yerleştirilecektir.
3.6.2.2 Derecelere göre ayrılan yer sayısı, katılımcı sayısına göre belirlenen fikstüre uygun olacak-tır.
3.6.2.3 Derecesi 1. sırada olan katılımcı, fikstürde ilk yarının en üstüne, 2. sıradaki katılımcı, 2. yarının en altına yerleştirilecektir. Derecelemede yer alan diğer katılımcılar, kura ile, fikstürde belirlenmiş yerlere aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir:
3.6.2.3.1 3. ve 4. sırada yer alan katılımcılar, ilk yarının en alt sırası ile, 2.yarının en üst sırasına,
3.6.2.3.2 Derecelemede, 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı çeyreklerin en alt sıraları ile çift numaralı çeyreklerin en üst sıralarına,
3.6.2.3.3 Derecelemede 9. ile 16. sıralar arasında yer alan katılımcılar, fikstürdeki tek numaralı sekizliklerin en alt sıraları ile çift numaralı sekizliklerin en üst sıralarına,
3.6.2.3.4 Derecelemede 17. ile 32. sıralar arasında yer alan katılımcılar fikstürdeki tek numaralı onaltılıkların en alt sıraları ile çift numaralı onaltılıkların en üst sıralarına,
3.6.2.4 Elemeli takım yarışmalarında, bir Federasyonun sadece en yüksek dereceye sahip takımı, derecesine göre yerleştirilme hakkına sahip olacaktır.
3.6.2.5 Derecelere göre yerleştirmede ITTF tarafından yayınlanan en son dereceleme listesi kullanıla-caktır. Ancak,
3.6.2.5.1 Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı Kıt’a Federasyonuna bağlı Federas¬yonlardan ise, bu Kıt’a Federasyonunca yayınlanan en son dereceleme listesi.
3.6.2.5.2 Eğer derece sahibi bütün katılımcılar aynı ülke Federasyonuna bağlı iseler, bu Federasyonca yayınlanan en son dereceleme listesi, öncelikle geçerli olacaktır.

3.6.3  Federasyon Belirlemesine Göre Yerleştirme
3.6.3.1 Aynı Federasyonca bildirilen oyuncu ve çiftler, mümkün olduğunca, yarışmanın son turlarından önce karşılaşamayacakları şekilde ayrı yerleştirilecektir.
3.6.3.2 Federasyonlar bildirdikleri listelerde kendi oyuncu ve çiftlerini, kuvvetliden zayıfa doğru, oyun güçlerine göre sıralayacaklar ve bu sıralama klasman dereceleme listelerinde yer alan oyuncuları ile başlayacak ve bu listedeki sıraya uygun olacaktır.
3.6.3.3 Listelerde 1. ve 2. sırada yer alan katılımcılar farklı yarılara, 3. ve 4. sıradakiler ilk ikinin yer aldığı çeyrekler dışında, farklı çeyreklere yerleştirilecektir.
3.6.3.4 Listelerde 5. ile 8. sıralar arasında yer alan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, ilk dördün yer almadığı sekizliklere yerleştirilecektir.
3.6.3.5 9. ile 16. sıralar arasında bulunan katılımcılar, mümkün olduğunca dengeli bir şekilde, daha yüksek sıralardakilerin yer almadığı onaltılıklarına yerleştirilecek ve bu şekilde bütün katılımcılar yerleştirilinceye kadar devam edilecektir.
3.6.3.6 Farklı Federasyonların oyuncularından oluşan, erkek veya bayan çiftler, Dünya Sıralama Listesinde daha üst sırada yer alan oyuncunun Federasyonuna ait çift olarak sayılacaktır. Eğer iki oyuncu da bu listede yer almıyorsa, ilgili Kıt’a Sıralama Listelerine bakılacak, bu lis-telerde de yer almıyorlarsa hangi oyuncunun ülke takımı Dünya Takım Sıralaması Listesinde daha üst sırada ise, o ülkenin çifti olarak kabul edilecektir.
3.6.3.7 Farklı Federasyonların oyuncularından oluşan karma çiftler, erkek oyuncunun Federasyonuna ait çift olarak kabul edilecektir.
3.6.3.8 Alternatif olarak, farklı Federasyonların oyuncularının oluşturduğu herhangi bir çift bu Federasyonların her ikisinin çifti olarak kabul edilebilir.
3.6.3.9 Ön eleme yarışmalarında aynı Federasyona bağlı oyuncular, ön eleme grup sayısına kadar, farklı gruplara Kur’a ile yerleştirileceklerdir. Öyle ki, ön eleme gruplarında kazananlar mümkün olduğunca 3.6.3.3-5 maddelerinde belirtilen prensiplere uygun olarak ayrılabilme-lidir.

3.6.4 Değiştirmeler
3.6.4.1 Hazırlanmış bir fikstürde değişiklikler ancak sorumlu yönetim komitesinin izini ve mümkünse doğrudan ilgili Federasyonların yetkililerinin mutabakatıyla yapılabilir.
3.6.4.2 Fikstür sadece, hataların, katılım bildirimi ve kabullerindeki gerçek yanlış anlamaların düzeltilmesi, 3.6.5 de belirtilen önemli dengesizliklerin giderilmesi veya 3.6.6’da belirtildiği üzere yeni oyuncu veya çiftlerin eklenmesi amacıyla değiştirilebilir.
3.6.4.3 Yarışmada, maçlar başladıktan sonra, gerekli çıkarmalar dışında, fikstürde bir değişiklik yapılamaz. Bu maddenin tanımlamasıyla bir ön eleme yarışması, ayrı bir yarışma olarak kabul edilecektir.
3.6.4.4 Bir oyuncu, yarışma dışı bırakılmadıkça, kendi izni olmaksızın fikstürden çıkarılmayacaktır. Bu izin; ya bulunuyorsa bizzat kendisi ya da kendisi yoksa yetkili temsilcisi tarafından veri-lecektir.
3.6.4.5 Çiftlerde, eğer her iki oyuncu da mevcut ve oyuna müsait durumda ise herhangi bir değişiklik yapılamaz. Ancak yaralanma, hastalık veya birinin yokluğu fikstürde bir değişiklik için geçerli neden olarak kabul edilebilir.

3.6.5 Fikstür Yenileme
3.6.5.1 3.6.4.2, 3.6.4.5. ve 3.6.5.2 de belirtilen haller dışında, bir oyuncu fikstürde bir yerden başka bir yere alınamaz. Eğer herhangi bir nedenle fikstür ciddi olarak dengesiz hale gelmişse ve olanağı varsa fikstür tamamen yeniden düzenlenecektir.
3.6.5.2 İstisnai olarak, dengesizlik, fikstürün aynı bölümüne yerleştirilmiş dereceli birkaç oyuncu veya çiftin katılmayışından kaynaklanıyorsa, sadece, katılan dereceli oyuncu ve çiftler, derece sıralarına göre yeniden numaralandırılıp mümkün olduğu ölçüde fikstürde ayrılmış yerlere dağıtılarak fikstür yenilenebilir. Bu yenilemede, mümkün olduğunca Federasyon belirlemelerine göre yerleştirme gerekleri göz önüne alınacaktır.


3.6.6 Eklemeler
3.6.6.1 Orijinal fikstürde yer almayan oyuncular, sorumlu yönetim komitesinin kararı ve başhakemin onayı ile sonradan fikstüre eklenebilir.
3.6.6.2 Ayrılmış yerlerdeki boşluklar, klasman sıralama listelerindeki sıralarına göre kuvvetli yeni oyuncu veya çiftlerle, öncelikle doldurulacaktır. Diğer oyuncu veya çiftler, katılmama veya yarışma dışı bırakılma nedenleri ile oluşan boşluklara kur’a ile yerleştirileceklerdir. Daha sonra ayrılmış yerlerdeki oyuncu veya çiftlerin karşılarında yer alanlar dışındaki baylar doldurulacaktır.
3.6.6.3  Klasman derecelerine göre ayrılmış yerlere yerleştirilmeleri gereken oyuncu veya çiftler, orijinal fikstürde yer almamışlarsa, ancak ayrılmış yerlerdeki boşluklara kur’a ile yer-leştirilebilir.

3.7 YARIŞMA ORGANİZASYONU

3.7.1 Yetki
3.7.1.1 Tüzüklere uyulması koşuluyla, herhangi bir Federasyon, kendi bölgesinde açık, kısıtlı veya çağrılı turnuvalar organize edebilir veya organi-zasyon için yetkili kılınabilir veya uluslararası maçlar düzenleyebilir.
3.7.1.2 Herhangi bir sezonda, bir Federasyon kendi adına bir büyükler, bir gençler ve bir veteranlar olmak üzere Uluslararası Açık Şampiyona düzenleyebilir.
3.7.1.3 Bir oyuncu bu tür şampiyonalarda ancak kendi Federasyonunun izini ile yarışabilir. Ancak, bu izin makul olmayan nedenlerle kısıtlanamaz.
3.7.1.4 Bir oyuncu, kısıtlı veya çağrılı turnuvalara ITTF’ ce veya ilgili bütün oyuncular aynı kıtadan ise o Kıta Federasyonunca genel izin verilmesi hali dışında kendi Federasyonunun izini olmaksızın katılamaz.
3.7.1.5 Eğer bir oyuncu veya takımın, kendi Federasyonu veya ilgili Kıt’a Federasyonu tarafından yarışmalara katılımı askıya alınmış ise; o oyuncu veya takım Uluslararası yarışmalara katılmayabilir.
3.7.1.6 Hiçbir yarışma, ITTF’ in izini olmadıkça “Dünya”, veya ilgili Kıt’a Federasyonunun izini olmadıkça “Kıt’a” unvanı taşıyamaz.

3.7.2 Temsil
3.7.2.1 Oyuncuları yarışmalara katılan bütün Federasyonların temsilcileri, Kur’a çekimine katılmaya yetkilidirler. Ayrıca, kendi oyuncularını etkileyebilecek her karar veya fikstür değişiklikleri için kendilerine danı-şılacaktır.
3.7.2.2 Konuk bir Federasyon, katıldığı Uluslararası Yarışmanın yönetim komitesinde en az bir temsilci bulundurmaya yetkili olacaktır.

3.7.3 Katılım
3.7.3.1 Uluslararası Açık Şampiyonalar için katılım formları, yarışmaların başlamasından en az iki ay ve son başvuru kabul tarihinden bir ay önce bütün Federasyonlara gönderilecektir.
3.7.3.2 Açık turnuvalara, Federasyonlarca bildirilen bütün oyuncular kabul edilecektir. Ancak orga-nizatör, sporcuları ön eleme turundan başlatma yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir karar için organizatör, ilgili ITTF ve Kıt’a klasman listeleri ile katılımcı Federasyonların belirttikleri kendi klasman listelerini değerlendirmeye alacaktır.

3.7.4 Yarışmalar
3.7.4.1 Uluslararası Açık Şampiyonalar, tek erkek, tek bayan, çift erkek ve çift bayan yarışmalarını içerecektir. Karma çift ve Federasyonları temsil eden takımlar için uluslararası takım yarışmalarını da içerebilir.
3.7.4.2  Dünya ünvanlı yarışmalarda, Ümit, Genç ve Yıldız yaş kategorilerinde oyuncular, yarışma-nın yer aldığı takvim yılının hemen öncesindeki 31 Aralık tarihinde sırasıyla 21, 18 ve 15 yaşın altında olmalıdırlar. Bu yaş sınırlarının diğer yarışmalarda da kullanılması önerilmektedir.
3.7.4.3 Uluslararası Açık Şampiyonalarda takım maçlarının 3.7.6 da belirtilen sistemlerden birine uygun olarak oynanması tavsiye edilmektedir. Katılım formu veya tanıtım broşürü, seçilen sistemi belirtecektir.
3.7.4.4 Bireysel yarışmalar, eleme usulüne göre oynanacaktır. Ancak, takım maçları ve bireysel yarışmaların ön eleme turları eleme usulü ile veya gruplama yöntemiyle oynanabilir.

3.7.5  Grup Yarışmaları
3.7.5.1 Bir grup veya “round robin” yarışmasında, grubun her üyesi, o grubun bütün diğer üyeleri ile karşılaşacaktır. Galibiyete 2, oynanmış bir maçta mağlubiyete 1, oynanmamış veya tamamlanmamış bir maçta mağlubiyete 0 puan verilecek ve sıralama öncelikle kazanılan puanlara göre yapılacaktır.
3.7.5.2 Eğer grubun 2 veya daha çok üyesi aynı puana sahip iseler, bu üyelerin sıralamada birbirlerine göre yerleri, sadece kendi aralarındaki maçların sonuçları göz önüne alınarak şu şekilde belirlenecektir. Öncelikle kendi aralarındaki maçlarda elde ettikleri puanlara, sonra (takım yarışması için) bireysel maçlarda kazanılan maçların kaybedilen maçlara oranlarına, sonra sonuca ulaşıncaya kadar sırasıyla kazanılan ve kaybedilen set oranına ve kazanılan ve kaybedilen sayı oranlarına bakılacaktır.
3.7.5.3 Hesaplamanın herhangi bir aşamasında bir veya daha çok grup üyesinin durumu belirlenmiş, geri kalanlar arasında eşitlik sürüyorsa, durumu belirlenen üyeler hesaplamadan çıkarılacak, eşitlik durumu bozuluncaya kadar, geri kalan üyelerin kendi aralarında elde ettikleri sonuçlar, 3.7.5.1 ve 3.7.5.2 maddeleri uyarınca yeniden hesapla-nacaktır.
3.7.5.3 Eğer 3.7.5.1-3 paragraflarında belirtilen yöntemlerin uygulanmasına rağmen eşitlik bozulmazsa, bu durumdaki üyelerin birbirlerine göre durumları kur’a ile belirlenir.
3.7.5.5 Dünya, Olimpiyat ve Uluslararası Açık Şampi-yonaların klasman yarışmaları kademesinde oyuncular kur’a ile gruplara ayrılacaktır. Bu gruplaşmada, aynı Federasyona bağlı oyuncuların mümkün olduğunca ayrı gruplara dağılmasına özen gösterilecek ve her grupta oyuncuların, en son dünya sıralamasında bulundukları yer göz önüne alınarak üst sıradan alt sıralara doğru yerleştirilmesine dikkat edilecektir.
3.7.5.6 Jüri tarafından başkaca bir yetki verilmemişse, guruptan bir oyuncunun üst turlara çıkacağı hallerde, gurubun son maçı 1 ve 2 numaralı oyuncular arasında, eğer iki oyuncu üst turlara çıkacak ise, gurubun son maçı 2 ve 3 numaralı oyuncular arasında oynanacak ve bu şekilde devam edilecektir.

3.7.6 Takım Maçı Sistemleri
3.7.6.1   5 maçlık sistem (5 tek)
3.7 6.1.1   Bir takım 3 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.1.2 Oyun sırası A ile X, B ile Y, C ile Z, A ile Y, B ile X şeklinde olacaktır.
3.7.6.2 5 maçlık sistem (4 tek ve 1 çift)
3.7.6.2.1 Bir takım 2,3 veya 4 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.2.2 Oyun sırası A ile X, B ile Y, Çiftler, A ile Y, B ile X şeklinde olacaktır.
3.7.6.3 7 maçlık sistem (6 tek ve 1 çift)
3.7.6.3.1 Bir takım 3,4 veya 5 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.3.2 Oyun sırası A ile Y, B ile X, C ile Z, Çiftler, A ile X, C ile Y, B ile Z şeklinde olacaktır.
3.7.6.4 9 maçlık sistem (9 tek)
3.7.6.4.1 Birtakım 3 oyuncudan oluşacaktır.
3.7.6.4.2 Oyun sırası A ile X, B ile Y, C ile Z, B ile X, A ile Z, C ile Y, B ile Z, C ile X, A ile Y şeklinde ola-caktır.

3.7.7 Takım Maçı Yöntemi
3.7.7.1 Bütün sporcular, yarışma için belirlenmiş oyun-cular arasından seçilecektir.
3.7.7.2 Bir takım maçından önce A,B,C veya X,Y,Z seçimi hakkı kur’a ile belirlenecek ve kaptanlar tek maçlarında yer alacak oyuncularına birer harf tanımlayarak, listelerini başhakeme veya temsilcisine vereceklerdir.
3.7.7.3 Çift, yarışmasında yer alacak oyuncuların isimleri, çift müsabakasından hemen önceki tek maçının sonucuna kadar belirlen¬meyebilir.
3.7.7.4 Bir takım maçı; takımlardan birinin, bireysel maç sayısının çoğunluğunu kazandığı zaman sona erecektir.

3.7.8 Sonuçlar
 3.7.8.1 Yarışmaların bitiminden sonra, 7 günü geçmemek koşulu ile en kısa zamanda, organizatör Federasyon ITTF Sekreterliği ile ilgili Kıt’a Federasyonu sekreterine, Uluslararası maçların, Kıt’a ve Uluslararası Açık Şampiyonaların bütün turlarının, Ulusal Şampiyonaların son turlarının, sayısal skorları da içerecek şekilde detaylı sonuçlarını gönderecektir.

3.7.9 Televizyon
3 7.9 1 Dünya, Kıta veya Olimpiyat yarışmaları dışındaki yarışmalar, sadece yayının yapıldığı ülke federasyonunun izni ile televizyonda yayınlanabilir.
3.7.9.2 Uluslararası bir yarışmaya katılım, misafir Federasyonların televizyon yayınlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Dünya, Kıta veya Olimpiyat yarışmalarında, bu kabul, canlı veya bant televizyon yayınlarının, herhangi bir yerde, yarışmalar süresince ve yarışmaları takip eden bir aylık sürede yapılmasını kapsar.

3.8 ULUSLARARASI YETERLİLİK
3.8.1 Olimpik ünvan yarışmaları için yeterlilik 4.3.1. de ayrıca düzenlenmiştir.
3.8.2 Bir oyuncu, Federasyonu tarafından aday gösterilmeyi kabul etmesi ve Uluslararası Açık Şampiyonalarda bireysel yarışmalar dışında 3.1.2.3 maddesinde belirtilen bir yarışmaya katılması halinde, o Federasyonu temsil ediyor kabul edilecektir.
3.8.3  Bir oyuncu, sadece eğer bir Federasyonun yetkili olduğu Ülkenin vatandaşı ise, o Federasyonu temsile yetkilidir. Ancak, 01 Eylül 2004 tarihinden önce, vatandaşı olmadığı Ülkenin Federasyonunu yasal olarak temsil etmiş olan bir oyuncunun bu temsil yetkisi de-vam eder.
3.8.3.1 Birden fazla Federasyonun oyuncularının aynı Ülke vatandaşlığına sahip olmaları halinde, bir oyuncu bu Federasyonlardan sadece birini, doğduğu veya asıl ikametgahının bulunduğu Ülkenin Federasyonu olması koşulu ile temsil edebilir.
3.8.3.2 Birden fazla Federasyonu temsile yetkili olan bir oyuncu, ilgili Federasyonlardan hangisini temsil edeceğini seçme hakkına sahiptir.
3.8.4 3.8.3’ e göre bir Kıt’a Federasyonunun üyesi bir ülke Federasyonunu temsile yetkili bir oyuncu, sadece kıt’a takım yarışmalarında, o Kıt’a Federasyonunu (1.17.1) temsile yetkilidir.
3.8.5 Bir oyuncu üç yılık süre içerisinde değişik Federasyonları temsil edemez.
3.8.6  Bir Federasyon yetkisi dahilinde (1.20) bir oyuncuyu Dünya Sıralama Listesi gibi bir ITTF yayınında belirtilen bir Uluslararası Açık Şampiyonanın herhangi bir bireysel yarışmasına aday gösterilebilir. Ancak bu, o oyuncunun aday gösteren Federasyonu 3.8.2’ye göre temsil etmesi sonucunu doğur-maz.
3.8.7 Bir oyuncu veya Federasyonu, başhakemce istenmesi halinde, temsil yeterliliği ile ilgili do-kümanları temin ve ibraz etmekle yükümlüdür.
3.8.8 Temsil yeterliliği ile ilgili bir sorun hakkında herhangi bir şikayet, İcra Komitesi, Kurallar ve Sıralama Komitelerinin Başkanları ve Sporcular Komisyonu Başkanından oluşan bir Yeterlik Komisyonuna iletilecek ve bu komisyonun verdiği karar son ve kesin karar olacaktır.
 

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
HAKEM TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TALİMAT

Madde 1-  24.04.2007 tarihinde Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun web sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren Hakem Talimatının 12 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(d) İl ve İlçe hakem kurulunda görevli hakemlerin gerekli görüldüğü takdirde İl ve İlçe hakem kurulundaki görevlerine son vermek.”
Madde 2-  Aynı talimatın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Lisanslı en az 10 hakemin bulunduğu illerde ve ilçelerde il temsilcisinin teklifi,
İl Müdürünün uygun görüşü ve Merkez Hakem Kurulunun onayı ile İl ve İlçe hakem kurulları göreve gelir. Merkez Hakem Kurulunun onay vermediği hakemler İl ve İlçe hakem kurullarında görev alamazlar. İl ve İlçe hakem kurullarının müşterek başkanı il temsilcisidir. Kurul başkan hariç 4 veya 6 üyeden oluşur.”
Madde 3-  Aynı talimatın 16 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “İl ve İlçe hakem kurullarının görev süresi 4 yıldır. İl temsilcisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda il ve ilçe hakem kurullarının görev süresi sona erer. Yeni kurul atanana kadar eskileri göreve devam eder. İl temsilcisi gerek gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamı veya bir kısmını değiştirmeyi talep edebilir.
Bu gibi durumlarda İl temsilcisinin teklifi İl Müdürünün uygun görüşü, Merkez Hakem kurulunca incelenerek karara bağlanır. Merkez Hakem kurulunun onay vermediği hakemler il ve ilçe hakem kurulunda vekaleten bile olsa görevlendirilemezler.”
Madde 4-  Bu talimat Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü web sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 5-  Bu talimat hükümlerini Türkiye Masa Tenisi Federasyon Başkanı yürütür.
 

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU
HAKEM TALİMATI

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu talimat; hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlik dereceleri ve terfileri, hakemlerin görev, yetki, sorumluluklarına ve cezalandırılmalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu talimat 03.11.2006 tarih ve 26335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta geçen;
Genel Müdür :  Gençlik ve Spor Genel Müdürü-nü
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdür-lüğünü
Federasyon : Türkiye Masa Tenisi Federas-yonunu
Yönetim Kurulu :  Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulunu
İl Müdürü :  Gençlik ve Spor İl Müdürünü
İl Müdürlüğü :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü
İl Temsilcisi :  Masa Tenisi İl Temsilcisini
ITTF :  Uluslararası Masa Tenisi Fede-rasyonunu
ETTU :  Avrupa Masa Tenisi Birliğini
İfade eder.

İKİNCİ KISIM
Esas Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Hakem Olabilme Şartları, Hakem Kurulu Çeşitleri, Merkez Hakem Kurulu

Hakem Olabilme Şartları
Madde 5- Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a) T.C vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak ( Milli sporcularda bu şart aranmaz)
c) Hakem kursunun başlangıç tarihi itibariyle 18 ya-şını doldurmuş, 35 yaşından gün almamış olmak,
d) Hakemlik yapmaya mani vücut arızası bulunma-mak,
e) Düzenlen hakem kurslarında yapılan sınavlarda başarılı olmak,
f)  Ceza kurulları tarafından 1 defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
g) Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yü-kümlü bulunmamak,
h) Kulüplerin yönetim kurullarında faal yönetici ve-ya antrenör olmamak.
Hakem Kurullarının Çeşitleri
Madde 6- Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde İl Hakem Kurullarından, ilçelerde İlçe Hakem Kurullarından oluşur.
Merkez Hakem Kurulu
Madde 7- Merkez Hakem Kurulu Federasyon Başkanınca belirlenen en az 8, en fazla 12 üyeden oluşur. Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar. Merkez Hakem Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasında 1 başkan, yazı işlerini yürütecek 1 sekreter ile hakem sicil ve vize işlemlerini düzenleyecek 2 üyenin seçimini yapar..
Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi
Madde 8- Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin görev süresi
a) Üyenin istifa etmesi
b) Federasyon Başkanının teklifi, Yönetim Kurulu-nun onayı
c) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması
d) Kurulun görev süresinin sona ermesi
e) Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmeme durumunda sona erer.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şart-lar
Madde 9- Merkez Hakem Kurulu Üyeliğine atanacaklarda;
a) Uluslararası hakem olmak,
b) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış olmak,
c) Faal sporcu, idareci ve antrenör olmamak
şartları aranır. Merkez Hakem Kurulu Başkanının istifası veya herhangi bir sebepten dolayı üyelikten ayrılması durumunda, Merkez Hakem Kurulu yeni başkanını seçer.
Merkez Hakem Kurulunun Çalışma Esasları
Madde 10-
a) Merkez Hakem Kurulu ayda bir toplanır.
b) Merkez Hakem Kurulu toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı Merkez Hakem Kurulu Başkanı yönetir.
c) Merkez Hakem Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.
d) Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
e) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imza-lanır.
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 11- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a) ITTF’nin oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,
b) ITTF ve yabancı ülkelerin Masa Tenisi Federas-yonlarının düzenleyeceği seminerlere katılacak olan öğretmen ve hakemleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
c) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı öğretmen, gözlemci hakem çağırmak üzere Federasyon Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu onayını almak,
d) Hakem kurslarının açılmasına ilişkin gerekli kriterleri belirlemek, illerden gelecek olan hakem kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak,
e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı gösterenleri tespit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
f)  Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak,
g) Uluslararası hakem sınavına girecekleri belirle-mek,
h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplan-dırmak,
i)  Hakem klasman sınavlarını yapmak,
j)  Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri denetlemek, hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,
k) Hakemlerin Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kıyafetlerle yarışma yönetmelerini sağlamak,
l)  Yarışmalarda görev alacak hakemlerin atamasını yapmak,
m) Hakemlerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla seminerler düzenlemek, seminer öğretmenlerini belirlemek,
n) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini düzenle-mek,
o) Hakemlerin vize işlemlerini yürütmek,
p) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak, gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere Federasyon Yönetim Kuruluna öneride bu-lunmak.
Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi
Madde 12- Merkez Hakem Kurulunun il ve ilçe hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır,
a) İl ve ilçe hakem kurullarının kuruluşunu onayla-mak,
b) İl ve ilçe hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve karara bağla-mak,
c) İl ve ilçe hakem kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak,
d) İl ve İlçe hakem kurulunda görevli hakemlerin gerekli görüldüğü takdirde İl ve İlçe hakem kurulundaki görevlerine son vermek.

İKİNCİ BÖLÜM
İl ve İlçe Hakem Kurulları
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu

Madde 13- Lisanslı en az 10 hakemin bulunduğu illerde ve ilçelerde il temsilcisinin teklifi, İl Müdürünün uygun görüşü ve Merkez Hakem Kurulunun onayı ile İl ve İlçe hakem kurulları göreve gelir. Merkez Hakem Kurulunun onay vermediği hakemler İl ve İlçe hakem kurullarında görev alamazlar. İl ve İlçe hakem kurullarının müşterek başkanı il temsilcisidir. Kurul başkan hariç 4 veya 6 üyeden oluşur.
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Esasları
Madde 14- İl temsilcisi il ve ilçe hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.
a) Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı başka-nın görevlendirdiği bir üye yönetir.
b) İl ve ilçe hakem kurulu çoğunlukla toplanır.
c) Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
d) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imza-lanır.
İl ve İlçe Hakem Kurulları Üyelerinde Aranacak Şartlar
Madde 15-
a) Uluslararası, ulusal veya en az 1 yıl il hakem ka-tegorisinde faal olarak görev yapmış olmak,
b) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış olmak,
c) Faal sporcu, idareci ve antrenör olmamak

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi
Madde 16- İl ve İlçe hakem kurullarının görev süresi 4 yıldır. İl temsilcisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda il ve ilçe hakem kurullarının görev süresi sona erer. Yeni kurul atanana kadar eskileri göreve devam eder. İl temsilcisi gerek gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamı veya bir kısmını değiştirmeyi talep edebilir. Bu gibi durumlarda İl temsilcisinin teklifi İl Müdürünün uygun görüşü, Merkez Hakem kurulunca incelenerek karara bağlanır. Merkez Hakem kurulunun onay vermediği hakemler il ve ilçe hakem kurulunda vekaleten bile olsa görevlendirilemezler.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 17- İl ve ilçe hakem kurullarının görev ve yet-kileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili bütün işleri yapmak,
b) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,
c) Federasyona hakem kursu açılması için istekte bulunmak,
d) Federasyonun izniyle hakemlik konusunda seminer, toplantı, konferanslar düzenlemek,
e) Federasyonun izniyle geliştirme kursları açmak, hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,
f) İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, itiraz halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,
g) Bu talimatname hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri yarışma yönetmekten men etmek, gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek,
h) Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini tayin et-mek
1- İl ve ilçede düzenlenen özel ve resmi tüm yarış-malar
2- İl ve ilçede başka illerin kulüpleri arsında oynanan özel yarışmalar
3- Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar
İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
Madde 18- İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinin görev süresi
a) Üyenin istifa etmesi
b) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması
c) Kurulun görev süresinin sona ermesi
d) İl temsilcisinin uygun görüşü, il müdürünün teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun onayı
e) Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmeme durumunda sona erer.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar
Hakemlik Dereceleri

Madde 19- Hakemlik dereceleri şunlardır.
a) Aday Hakem : Hakem olabilme niteliklerine sahip olan ve açılan hakem kursuna katılarak, kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları ortalamasında 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar Merkez Hakem Kurulunun onayı ile aday hakem olurlar. Aday hakemlik süresi en az 6 ay en fazla 2 yıldır.Adaylık süresi Merkez Hakem Kurulunun onay tarihi ile başlar. İl hakem kurulu ve il hakem kurulu bulunmayan yerlerde il temsilcisi, adaylık süresi içerisinde başarılı olan aday hakemleri il müdürlüğü kanalı ile il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklif eder. İl müdürlüğü teklif yazısının ekinde aday hakemin yönettiği yarışmaların adı ve tarihlerini belirtir liste yer alır. 2 yıl içerisinde il hakemliği teklifi yapılmayan, adaylık süresi içerisinde faal hakemlik yapmayan veya bu süre içerisinde başarılı olamayan aday hakemlerin hakemlik hakları sona erer.
b) İl Hakemi : İl hakem kurulunca aday hakemlik için öngörülen süreler içerisinde başarılı oldukları tespit edilen ve terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifi yapılan aday hakemler, Merkez Hakem Kurulunun onayı ile il hakemi olurlar. Yönetim Kurulunca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine il hakem lisansı verilir. İl hakemleri kendi illerindeki yarışmalarda görev alabilecekleri gibi klasman hakemi olmak koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda görev alabilirler. İl hakemliğinde en az 1 yıl fiilen hakemlik yapanlardan başarılı olanlar, A ve B klasmanı hakemi olmaları koşuluyla il hakem kurulunca il müdürlüğü kanalı ile ulusal hakemliğe terfi için Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler. Merkez Hakem Kurulu, Yönetim Kurulunca belirlenen ulusal hakemlik sınav ücretini yatıranları ulusal hakemlik sınavına alır.

c) Ulusal Hakem : Merkez Hakem Kurulunca yapı-lan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları ortalamasında 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar Merkez Hakem Kurulunun onayı ile ulusal hakem olurlar. Yönetim Kurulunca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine ulusal hakem lisansı verilir. Ulusal hakemler kendi illerindeki yarışmalarda görev alabilecekleri gibi, klasman hakemi olmak koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda görev alabilirler ve illerinde başhakemlik yapabilirler.
d) Uluslararası Hakem : Ulusal hakem olarak en az 2 yıl faal olarak görev yapan ve son 2 sezonda A klasmanında yer alan ulusal hakemler Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile Uluslararası hakemliğe terfisi için ITTF’e teklif edilirler. Terfileri için ITTF’e teklif edilen ulusal hakemler, ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde uluslararası hakem unvanını alırlar. Yönetim Kurulunca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine uluslararası hakem lisansı verilir. Uluslararası hakemler yurt içi ve dışı bütün yarışmalarda görev alabilirler. Uluslararası hakemler yurt içi yarışmalarda baş hakemlik ve gözlemci hakemlik yapabilirler. Uluslararası hakem-lerden üstün başarı gösterdikleri saptananlar, Merkez Hakem Kurulunun önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile Uluslararası başhakemliği terfisi için ITTF’e teklif edilirler.
e) Uluslararası Başhakem : Terfileri için ITTF’e teklif edilen uluslararası hakemler ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde uluslararası baş hakem unvanını alırlar.

Hakem Klasmanları
Madde 20- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda görev yapacak hakemler için belirlenen klasmanlar şunlardır.
a) A Klasmanı Hakemi : Uluslararası baş hakemler ve gözlemci raporlarında A klasmanı için gerekli puanı alan hakemlerden oluşur. Tüm yarışmalarda görev alabilirler.
b) B Klasmanı Hakemi : Klasman sınavını kazanan ulusal ve il hakemleri ile gözlemci raporlarında B klasmanı için gerekli puanı alan hakemlerden oluşur. Süper Lig yarışmaları hariç tüm yarışmalarda görev alabilirler. Süper Lig yarışmalarının yapıldığı ilde yeterli sayıda A klasmanı hakemi yoksa o ildeki B klasmanı hakemine görev verilebilir.
c) C Klasmanı Hakemi : Klasman sınavında B klasmanına giremeyen hakemlerle, gözlemci hakem raporları sonucunda B klasmanından düşen hakemlerden oluşur. Sadece bulundukları ilde düzenlenen il yarışmalarında görev alabilirler.
Hangi kategoride olursa olsun 65 yaşını dolduran hakemlere müsabaka yönettirilmez.
Klasman Sınavları
Madde 21- Merkez Hakem Kurulu tarafından her yıl veya en geç iki yılda bir sezon öncesi klasman sınavı açılır. Klasman sınavlarının yer ve tarihi Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. Klasman sınavlarına faal ulusal hakemlerle, il hakemliğinde en az 1 yıl görev yapan hakemler katılabilir. Klasman sınavına girebilmek için Yönetim Kurulunca belirlenen sınav ücretinin Federasyona yatırılması zorunludur.
Klasman sınav sonucu 70 ve üzeri puan alanlar B klasmanı hakemi, 69 ve daha aşağı puan alan C klasmanı hakemi olurlar. Klasman sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazı ile il müdürlüklerine bildirilir.
Klasman Yükseltme ve Klasman Düşme
Madde 22- Sezon içerisinde yapılan yarışmalarda görev alan hakemler hakkında düzenlenen gözlemci hakem raporları doğrultusunda Merkez Hakem Kurulunca sezon sonunda yeniden klasman değerlendirilmesi yapılır. Buna göre, Sezon içerisinde gözlemci hakem notları orta-laması;
a) 85-100 arasında puan olan A klasmanı hakemleri klasmanında kalır.
b) 84 ve daha aşağı puan alan A klasmanı hakem-ler B klasmanına düşer.
c) 85-100 arasında puan alan B klasmanı hakemleri A klasmanına yükselir.
d) 70-84 arasında puan alan B klasmanı hakemleri klasmanında kalır.
e) 69 ve daha aşağı puan alan B klasmanı hakem-leri C klasmanına düşer.
C klasmanına düşen hakemler takip eden sezon sonuna kadar açılacak olan klasman sınavına klasman yükseltmek amacıyla katılamazlar.
Klasman hakemi olup, Merkez Hakem Kurulunca mazereti kabul edilmeksizin üst üste 2 yıl vize işlemi yaptırmayan hakemler klasman dışı kalır. Bu hakemlerin lisansları yeni bir seminere katılıncaya kadar askıya alınır. Ayrıca bir sezon içerisinde göreve çağrıldığı halde 2 kez mazeretsiz olarak göreve katılmayanlar o sezon sonunda bir alt klasmana düşürülür.
Hakem Lisanslarının Vizesi
Madde 23- İl hakemliği, ulusal hakemlik ve uluslararası hakemlik lisansları her sezon öncesi Yönetim Kurulunca belirlenecek bir ücret karşılığı Merkez Hakem Kurulunca vize edilir. Bandrol yapıştırılarak veya liste üzerinden yapılan vize işleminden sonra lisanslar veya listeler ilgililere duyurulmak üzere il müdürlüklerine gönderilir. Vize işlemi yaptırmayan hakemler o sezon il ve federasyon yarışmalarında görev alamazlar.
Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi
Madde 24- Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez.
a) Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirilen ancak, geçerli mazeret bildirmeden 1 yıl görev yapmamak,
b) Hakemlik görevi ile bağdaşmayacak haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
c) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, yarışmalarda olan olayları bir tarafın lehine örtbas etmek, bir oyuncunun veya bir takımın lehine veya aleyhine tarafsızlığını kaybedecek şekilde kurallara aykırı davranışlarda bulunmak,
d) Taraflardan birinden veya ikisinden maddi ve manevi çıkar sağlamak,
e) Masa tenisi camiası aleyhinde yazılı, görsel ve işitsel yayın organlarına beyanat vermek,
Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi
Madde 25- Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 1 aydır. İtiraz yazılı olarak yapılır. Sözlü olarak yapı-lan itirazlar işleme alınmaz.
Hakem Lisansı İptali
Madde 26- Hakem lisansı aşağıdaki hallerde iptal edilir.
a) Hakemlikten istifa etmek,
b) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Kurulu tarafından haklarında 6 ay veya daha fazla müsabakalardan men cezası almış olmak,
c) 24. madenin b-c-d-e fıkralarında yer alan davra-nışlarda bulunmak,


Hakemlik Görevine Ara Verilmesi
Madde 27- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler il hakem kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporu-nu başvurularına eklerler. İl hakem kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu hakemliğe 1 yıldan fazla ara verenlerin lisanslarının vize etmez. Tekrar göreve dönmek isteyen hakemler il hakem kuruluna yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Uygun görülenler bulundukları kategoriden hakemliğe devam ederler.
Hakemlikten İstifa
Madde 28- Hakemler il hakem kuruluna yazılı başvuruda bulunarak hakemlik görevinden istifa edebilirler. İl hakem kurulu başvuruyu Merkez Hakem Ku-ruluna gönderir.Tekrar hakemliğe dönmek isteyenler 1 yıl beklemek zorundadırlar. Hakemliğe dönmesi Merkez Hakem Kurulunca uygun görülenler bıraktıkları kategoriden hakemliğe devam ederler. İki kez istifa eden hakemin hakemliği sona erer.
Hakemlerin Atanması
Madde 29- Masa tenisi yarışmaları her ne şekilde düzenlenirse düzenlensin yıllık vize işlemi yapılmış masa tenisi hakemi tarafından yönetilir.
a) Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda gözlemci hakem, başhakem ve yarışma hakemlerinin atanması Merkez Hakem Kurulunca vize işlemi yapılan klasman hakemleri arasından yapılır.
b) İl ve ilçelerde düzenlenen yarışmaların başhakem ve hakemleri, il veya ilçe hakem kurullarınca vize işlemi yapılmış olan hakemler arasından atanır.
Yurtdışında Hakem Olmuş veya Yurtdışında ha-kemlik Yapmak İsteyenler
Madde 30- Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde hangi kategoride hakem olacaklarına Merkez Hakem Kurulu karar verir. Yeniden hakem lisansı düzenlenir ve vize işlemi yapılır.
Geçici süre yurtdışına çıkan hakemler Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyonun onayı ile bulundukları ülkede hakemlik yapabilirler.
Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevki
Madde 31- Bu talimatname çerçevesinde ve ITTF oyun kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, eksik yapan, başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu veya il ve ilçe hakem kurulları tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen veya yapmayan, yarışmaların akışını bozan, oyuncu ve antrenörleri aşağılayan, taciz eden, bu talimatnamenin 24 maddesinin b-c-d ve e fıkralarında sayılan fiilleri işleyen hakemler hakkında, başhakem veya il ve ilçe hakem kurullarının durumu bir rapor ile Merkez Hakem Kuruluna bildirmeleri, Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin yarışmalarda olaya tanık olmaları ve rapor tutmaları halinde konu Merkez Hakem Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Hakemin ceza kurullarına sevk işlemi Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile olur.
 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza kurulu tarafından 6 ay veya daha fazla haklarında hak mahrumiyeti cezası verilen hakemlerin lisansları iptal edilerek, hakemlik yapma hakkı sona erdirilir.
Gözlemci Hakem
Madde 32- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda hakemlerin yarışma yönetimi sırasında, uluslararası oyun kurallarına uygun tarafsız ve başarılı bir yönetim gösterip göstermediğini denetlemek ve tespit etmek üzere Merkez Hakem Kurulunca gözlemci hakem atanır. Gözlemci hakemler Merkez Hakem Kurulu Üyeleri veya vize işlemi yapılmış uluslararası hakemler arasından atanır.
Gözlemci hakemler, yarışmalara ve hakemlere hiçbir şekilde müdahale etmeden yarışmaları izlerler. Merkez Hakem Kurulu Üyeleri gözlemci hakem olarak görevli bulundukları yarışmalarda Merkez Hakem Kurulu Üyesi sıfatı ile gerektiğinde yarışmalara müdahalede bulunabilirler.
Gözlemci hakemler her hakem için yönettikleri yarışmalarla ilgili gözlemci raporu düzenleyerek hakemlere puan verirler. Bu raporlar doğrultusunda sezon sonunda hakemlerin yeni klasmanları belirlenir. Gözlemci hakemler başhakem ve hakemler için düzenledikleri gözlemci raporlarını yarışmaların bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde federasyona göndermek zorundadır.

Hakem Kıyafetleri ve Denetlenmesi
Madde 33- Hakemler gerek Federasyon, gerekse il ve ilçe yarışmalarında görevli oldukları süre içerisinde;
Aday, il ve ulusal hakemler yaz sezonunda; hardal rengi sol göğüste cepli kısa kollu yakalı t-shirt, kahverengi pantolon ( bayan hakemler pantolon yerine diz boyu etek giyebilirler), spor ayakkabı, kış sezonunda hardal rengi sol göğüste cepli uzun kollu yakalı t-shirt ve deve tüyü rengi önden fermuarlı hırka veya sweat-shirt, kahverengi pantolon, spor ayakkabı.
Uluslar arası Hakemler krem rengi gömlek, kahverengi kravat, hardal rengi kruvaze ceket, kahverengi pantolon ( bayan hakemler pantolon yerine diz boyu etek giyebilirler), tabanı lastik kahverengi ayakkabı.
 Hakemler belirlenen kıyafetler dışındaki kıyafetlerle yarışma yönetemezler. Hakemlerin kıyafetlerini Merkez Hakem Kurulu, il ve ilçe yarışmalarında il ve ilçe hakem kurulu denetler. Hakemler bu kıyafetlerin dışında Devlet Memurları kılık kıyafet yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymak zorundadır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma

Madde 34- Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce yayınlanmış olan hakem yönetmelikleri ve talimatları yürürlükten kalkar.
Talimatta Yer Almayan Hükümler
Madde 35- Bu talimatta yer almayan hususlarda ITTF’in çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar geçerlidir.
Yürürlük
Madde 36- Bu talimat Yönetim Kurulu’nda kabul edilip GSGM ve Federasyonun internet sitelerinde yayın-landığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 37- Bu talimat hükümlerini Masa Tenisi Federasyonu yürütür.

YADULLAH AYDIN KİMDİR?  
  YADULLAH AYDIN 1988 YILINDA IĞDIRIN/TUZLUCA İLÇESİNDE DOĞDU..

İLKOKULU ÇALPALA/KİTİ KÖYÜNDE OKUDU...
KÖYÜNDE ORTA OKUL ALMADIĞINDAN ORTA OKULA 20 KM UZAKLIKTA IĞDIR/MERKEZDE BULUNAN İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULUNDA DEVAM ETTİ..
ORTA OKULUDA BAŞARIYLA BİTİREREK DİPLOMASINI ALIP LİSE ÖĞRETİMİNE IĞDIR LİSESİNDE DEVAM ETTİRDİ VE 2005 YILINDA MEZUN OLDU.

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRDİ İYİ BİR PUAN ALMASINA RAĞMEN 1 YIL DAHA BEKLEYİP DAHA İYİ PUAN ALIP DAHA İYİ BİR ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMEK İSTEDİ FAKAT KAYDIRMA YAPTIĞI SINAV KAĞIDINDA ÖSS YE BORÇLANDI ...

ŞU AN ESKİŞEHİR//ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/İKTİSAT FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜNDE OKUMAYA DAVAM EDİYOR.. AYNI ZAMANDA MASA TENİSİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRÜ VE MASA TENİSİ HAKEMİ OLMASINA RAĞMEN VASIFSIZ İŞÇİ SINIFINDA YER ALIYOR.BEKAR VE 2 ÇOCUK BABASIDIR...
 
Reklam  
   
DUYURULAR  
 

DUYURU PANOMUZ

İl genelinde okullar arası düzenlenen "Masa Tenisi Turnuvası" İskender Iğdır Spor Salonu'nda yapıldı. Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Şubesi organizesinde, İskender Iğdır Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 3 gün süren müsabakalar sırasında oldukça çekişmeli anlar yaşandı. Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen müsabakalar sonunda Yıldız erkekler de; 1. İnönü İlk Öğretim Okulu a) *Akif Alagöz b) *Arda Tuna c) *Muhammet Genç 2. Mareşal Fevzi Çakmak İÖO 3. Yaycı 75.yıl YİBO İÖO Yıldız Kızlarda ise; 1. Ziya Gökalp İlk Öğretim Okulu 2. İnönü İlk Öğretim Okulu 3. Yaycı YİBO İlk Öğretim okulu ise birincilik, ikincilik ve üçüncülüğü paylaştı. Müsabakalarda dereceye giren takımlara ödül ve kupaları Milli Eğitim tarafından takdim edilecektir… Birinci olan Yıldız Erkek ve Yıldız Kız takımlar MEB YILDIZLAR ORTA OKULLAR TÜRKİYE ŞAMP AKSARAY 23-26 MART 2009 tarihinde AKSARAY ilinde yapılacak olan Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılma hakkı kazanarak çalışmalarına tam hız devam etmektedirler...Müsabakalarda Birincilik Ödülü alan okullarımıza ve öğrencilerine başarılar dileriz. Haber: yadullah aydın
Hep Destek Tam Destek
• bende varım diyosan sende katıl
yadullah aydın
Masa Tenisi Antrenörü
Masa tenisi ,satranç kurslarımız devam etmektedir yeşil ığdır engelliler spor kulübüne yada bana başvuru yapabilirsiniz


----------------


----------------

adres: vali konağı karşısı

05055387266

.........
----------

 
DUYURU / DUYURU  
  21 - 24 Nisan 2009 saat: 13:00 da Kapalı spor Salonunda 23 Nisan Masa Tenisii Turnuvası yapılacaktır ...
Tüm Masa Tenisi sevenler davetlidir... Not: turnuvaya herkes katılabilir yaş sınırlaması yoktur...
Yadullah Aydın / Masa Tenisi Antrenör ve Hakemi
 
YAKLAŞAN ETKİNLİK  
  21 - 24 Nisan 2009 saat: 13:00 da Kapalı spor Salonunda 23 Nisan Masa Tenisii Turnuvası yapılacaktır ... Tüm Masa Tenisi sevenler davetlidir... Not: turnuvaya herkes katılabilir yaş sınırlaması yoktur... Yadullah Aydın / Masa Tenisi Antrenör ve Hakemi  
Bugün 2 ziyaretçikişi buradaydı...
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=